T-mobile Usługi Bankowe – Informacje, analizy kont, lokat i kredytów.t-mobile usługi bankowe

Opis Banku

T-mobile Usługi bankowe jest formalnie oddziałem Alior Banku. Stąd też dopisek w logo – „dostarczane przez Alior Bank”. Oddział ten działa w dużym stopniu niezależnie od pozostałych oddziałów Aliora. Jest on zarządzany zgodnie z umową pomiędzy Aliorem, a T-mobile. O współpracy pomiędzy bankami i telekomami, przeczytasz tutaj. Z perspektywy oferty dla klienta T-mobile Usługi Bankowe i Alior stanowią oddzielne podmioty, różniące się między sobą warunkami świadczonych usług. To co jest i będzie zawsze wspólne z perspektywy klienta, to przede wszystkim kwestie techniczne – np. przy zmianach w systemach IT wyłączone jest świadczenie usług w obu tych podmiotach. Formalnie także klient T-mobile UB jest klientem Alior Banku. Poza tym T-mobile UB i Alior mają wspólne procesy back-office i oczywiście są do pewnego stopnia (w ramach obszarów wynikających z umowy z T-mobile) zarządzane przez ten sam Zarząd.

Co ciekawe, zakres współpracy pomiędzy Aliorem i T-mobile ma szerszy zakres geograficzny. W 2016 r. został otwarty oddział w Rumunii, działający na podobnych zasadach jak w Polsce. Jest to także jedyny sposób ekspansji zagranicznej wskazany w strategii Aliora z 2017 r.

T-mobile Usługi Bankowe to podmiot skoncentrowany obsłudze klientów indywidualnych, w szczególności dzięki szerokiej bazie klientów i możliwości dotarcia do nich dzięki marketingowi T-mobile. Oferta produktowa jest dość wąska, za to bardzo przejrzysta i prosta. Dwa rodzaje kont osobistych – Freemium i Premium, konto oszczędnościowe, kredyt gotówkowy i karty kredytowe – i tyle. Jednocześnie dzięki koncentracji na stosunkowo prostych z perspektywy banku produktach, oferta jest zazwyczaj bardzo dobra. Konta osobiste regularnie okupują wysokie miejsca w rankingach dzięki w miarę hojnym programom moneyback, oraz w miarę niskich progach darmowości. Z kolei kredyt gotówkowy jest atrakcyjny przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania go w tempie porównywalnym z firmami pożyczkowymi (do 3500 PLN w 10 minut). Dodatkowo klienci będący jednocześnie abonentami T-mobile (nie jest to obowiązkowe) mogą liczyć na dodatkowe zniżki w abonamencie lub uproszczone procedury kredytowe.

Historia

T-mobile Usługi Bankowe powstał w maju 2014 r. na bazie wprowadzonej wcześniej przez Aliora marki Alior Sync. Klienci Alior Sync, automatycznie stali się klientami T-mobile UB. Zachowane także zostały kluczowe cechy oferty – przede wszystkim brak opłat za większość czynności w ramach konta osobistego. Od czasów Alior Sync, zmieniło się natomiast to, że o ile Sync był bankiem w pełni wirtualnym – bez obsługi w placówkach, o tyle T-mobile UB jest oddziałem mający swój tradycyjny kanał obsługi klienta. Przede wszystkim z oferty można skorzystać w salonach T-mobile. Obsługa transakcyjna jest natomiast prowadzona w ramach wydzielonych oddziałów T-mobile UB.

Kluczowe informacje o Alior Banku (dostarczającym usługi bankowe dla T-mobile UB)

Wartość aktywówKapitał własnyWspółczynnik wypłacalnościLiczba klientówDominujący akcjonariusz
61,2 mld PLN
(9. bank w Polsce)
6,2 mld PLN13,6%4,1 mln
PZU SA (ok. 32%)

Źródło: SSF Banku za 2016 r. (dane skonsolidowane), prezentacje inwestorska, dane z uwzględnieniem T-mobile UB, dane na koniec 2016 r.

Sesje wychodzące i przychodzące

Sesje wychodząceSesje przychodzące
8.20-9.3011.00-11.30
12.20-13.3015.00-15.30
15.10-16.0017.00-17.30

Przelew wychodzący musi zostać złożony przed rozpoczęciem sesji, w której ma uczestniczyć.