Porównanie kont oszczędnościowych

Dobierz parametry dla interesującego Cię konta oszczędnościowego zgodnie ze swoimi potrzebami. Może pomóc Ci w tym przygotowany przez nas skrócony poradnik wyboru konta oszczędnościowego i nasz ranking kont oszczędnościowych albo pełny poradnik.

PKO Bank Polski Pierwsze Konto Oszczędnościowe


PKO Bank Polski

Pierwsze Konto Oszczędnościowe

Odsetki po podatku:
2.72
PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny:
0.00
PLN

Oprocentowanie:
2.00
% / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Pierwsze Konto Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00
PLN
Odsetki po podatku 2.72
PLN
Oprocentowanie 2.00
%
Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.

Stopa procentowa dla dodatkowego oprocentowania z tytułu przyznania bonusu wynosi 0,50% w stosunku rocznym.

Aby otrzymać bonus należy w trakcie 3 kolejno następujących po sobie miesięcy kalendarzowych (okres systematycznego oszczędzania) dokonać w każdym miesiącu wpłat na Pierwsze Konto Oszczędnościowe, w wysokości nie niższej niż 20 zł i nie wyższej niż 1 000 zł (limit bonusowy).

Opłata za otwarcie rachunku 0.00
PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK
Warunkiem otwarcia jest posiadanie rachunku PKO Konto Dziecka albo PKO Konto Pierwsze.
Opłata za prowadzenie 0.00
PLN
Autoryzacja transakcji internetowych Karta kodów jednorazowych lub hasła SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00
PLN
0 zł autoryzacja kodem sms

0,29 zł autoryzacja kodem z karty kodów jednorazowych

Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 7.99
PLN
Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu) - każdy kolejny za pośrednictwem oddziału banku kosztuje 7,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 9.99
PLN
Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu) - każdy kolejny za pośrednictwem oddziału banku kosztuje 9,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 9.99
PLN
Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu) - każdy kolejny za pośrednictwem telefonu kosztuje 9,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 7.99
PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 9.99
PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 9.99
PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00
PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00
PLN
Pierwszy wyciąg jest bezpłatny. Każdy kolejny - 10 PLN.
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Odsetki dodatkowe – Bonus: 0,5% w przypadku systematycznych wpłat w wys. od 20 zł do 1 000 zł i braku wypłat przez 3 kolejne miesiące