Lokata czy konto oszczędnościowe? Wybierz świadomie

Oszczędzanie

Podobno życie jest sztuką wyboru. Jedną z częstszych decyzji do podjęcia w świecie finansów jest zaś wybór pomiędzy lokatą i kontem oszczędnościowym. Oba te produkty są do siebie podobne. Równocześnie występuję pomiędzy nimi subtelne różnice. Te subtelne różnice mogą zaś mieć spore znacznie. Przyjrzyjmy się zatem bankowym produktom oszczędnościowym i odpowiedzmy na pytanie lokata czy konto oszczędnościowe?

Czym jest lokata bankowa?

W pewnym sensie lokata jest odwróconym kredytem gotówkowym. To my pożyczamy środki bankowi, a w zamian oczekujemy zysku pod postacią odsetek. Immanentną cechą lokaty jest ściśle określony termin. Każdą lokatę zakłada się na ściśle określony czas. Może to być np. miesiąc, pół roku, ale i parę lat.

Po upływie określonego czasu lokata terminowa zawsze ulega zakończeniu. W tym momencie bank zwraca nam wartość depozytu wraz z naliczonymi odsetkami. Współcześnie często jednak decydujemy się na lokaty terminowe wznawiane automatycznie. Wtedy to po określonym czasie lokata zostaje zerwana, a następnie założona ponownie.

Jak działa konto oszczędnościowe?

Kiedy decydujemy się konto oszczędnościowe, to również przekazujemy do banku określoną przez nas ilość pieniędzy. Z tego tytułu chcemy uzyskiwać odsetki. Co istotne rachunek oszczędnościowy zakłada się na czas nieokreślony.

Zasadniczo raz założone konto oszczędnościowe pozwala nam oszczędzać dowolnie długo. Cały czas z wysoką swobodą możemy decydować o wpłacaniu lub wypłacaniu kapitału, który został już zgromadzony na naszym koncie oszczędnościowym. Standardowo oprocentowanie środków na koncie oszczędnościowym jest zmienne. Naliczanie odsetek następuje w regularnych odstępach, np. co miesiąc lub co kwartał.

Co łączy lokatę i konto oszczędnościowe?

Lokata oraz rachunek oszczędnościowy pod licznymi względami są do siebie podobne. Dotyczy to zwłaszcza następujących kwestii:

  • Niemal zerowe ryzyko — możemy być spokojni o to, że bank wypłaci nam odsetki. W dodatku środki na lokacie i rachunku oszczędnościowego są zabezpieczone gwarancją, którą zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny. BFG gwarantuje zabezpieczenie depozytów o wartości do 100 tys. euro.
  • Łatwość obsługi —  założenie i prowadzenie lokaty czy konta oszczędnościowego jest proste i komfortowe. Wszystko można załatwić między innymi z poziomu bankowości internetowej.
  • Pewny zysk — możemy odgórnie oszacować, ile nominalnego zysku przyniesie nam lokata czy konto oszczędnościowe. Czasami wartość zysku możemy przewidzieć z wręcz 100% dokładnością.
  • Podatek Belki — w obu przypadkach trzeba się liczyć z podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Ten tzw. podatek Belki jest w całości rozliczany przez bank.
  • Duży wybór — wszystkie polskie banki oferują możliwość założenia lokaty lub zdeponowania środków na rachunku oszczędnościowym. W rzeczywistości niemal każdy bank proponuje kilka rodzajów kont oszczędnościowych i lokat terminowych.
  • Niskie wymagania — produkty oszczędnościowe są dostępne dla wszystkich osób mających nadwyżki finansowe. Dużą popularnością cieszą się między innymi konta oszczędnościowe dla dzieci czy lokaty bankowe dla studentów.

Lokaty i konta oszczędnościowe zalicza się do kategorii produktów oszczędnościowych, a nie inwestycyjnych. Nie przynoszą one wyjątkowo wysokich zysków, za to ten zysk jest pewny i przewidywalny.

Jakie są różnice pomiędzy lokatą z kontem oszczędnościowym?

Banki w przypadku lokat zwykle stawiają warunek kwoty minimalnej wpłaty. Często lokatę terminową założymy pod warunkiem tego, że mamy do dyspozycji co najmniej 1000 zł. Z kolei z założenia na rachunek oszczędnościowy możemy wpłacić dowolną kwotę.

Wartość lokaty trzeba określić z góry. Przykładowo jej powiększenie po tygodniu od założenia jest niemożliwe. Zupełnie inaczej jest w przypadku rachunku oszczędnościowego. Wpłat możemy dokonywać w każdej chwili.

Aspekt Lokata terminowa Konto oszczędnościowe
Wymóg minimalnej kwoty wpłaty Tak Nie
Sposobność dokonania wpłaty w każdym momencie Nie Tak
Wypłata środków w dowolnej chwili bez utraty odsetek Nie Tak
Czas zawarcia umowy Określony Nieokreślony

Zasadniczo lokata czy konto oszczędnościowe gwarantują wysoką płynność środków finansowych. Zgromadzony kapitał możemy wypłacić w dowolnej chwili. Jeśli jednak zdecydujemy się na wcześniejsze zerwanie lokaty terminowej, to możemy stracić część wypracowanych odsetek. Ten kłopot z zasady nie występuje w przypadku konta oszczędnościowego.

Jakie jest oprocentowanie lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych?

Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych i lokat zależy przede wszystkim od stóp procentowych NBP. Im stopy procentowe wyższe, ty oprocentowanie produktów oszczędnościowym większe. Znaczenie ma też sytuacja na rynku i konkurencja pomiędzy bankami.

Na ogół wyższe oprocentowanie jest zapewniane przez lokaty niż przez rachunki oszczędnościowe. Zróżnicowanie pod względem wysokości oprocentowania jest jednak nieznaczne. Pamiętajmy też o tym, że każdy poszczególny bank może nam zaproponować zupełnie inny poziom oprocentowania produktów oszczędnościowych.

Dlaczego lokata może okazać się lepszym wyborem?

Zwykle za wyborem lokat przemawia ich oprocentowanie. Jest ono po prostu nieco wyższe niż dla rachunków oszczędnościowych. Tymczasem po produkty oszczędnościowe sięga się głównie po to, by uzyskać możliwie najwyższy zysk z odsetek.

Kiedy decydujemy się na lokatę, to powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na oprocentowanie. Ważna jest częstotliwość kapitalizacji. Im kapitalizacja częstsza, tym sytuacja korzystniejsza. Standardowo jednak naliczanie odsetek z lokat jest jednorazowe i odbywa się na sam koniec okresu rozliczeniowego.

Znaczenie ma też rodzaj oprocentowania. Jeśli czas trwania lokaty jest względnie krótki i wynosi kilka miesięcy, to zwykle oprocentowanie będzie stałe. Przy długoterminowych lokatach standardem jest zaś oprocentowanie zmienne. Ponadto przy doborze lokaty powinniśmy zweryfikować, jakie konsekwencje przyniesie ewentualne wcześniejsze zerwanie lokaty.

Co przemawia za założeniem konta oszczędnościowego?

Choć oprocentowanie kont oszczędnościowych jest nieco niższe, to pod paroma innymi względami jest to ciekawsza propozycja niż lokata terminowa. Przede wszystkim jest to wyjątkowo elastyczny produkt oszczędnościowy.

Na koncie oszczędnościowym możemy zdeponować dowolną kwotę w dowolnej chwili. Mogą to być także symboliczne sumy, np. kilkanaście złotych. Również wypłata środków z konta oszczędnościowego np. na standardowy rachunek bankowy jest niezwykle prosta. Nie stracimy przy tym żadnych dotychczas naliczonych odsetek.

Jeśli decydujemy się na konto oszczędnościowe, to powinniśmy zweryfikować naliczanie opłat za niektóre operacje. Banki często proponują możliwość jednego darmowego wypłacanie środków z rachunku oszczędnościowego. Każde kolejne zlecenie wypłaty może już generować koszty.

Lokata czy konto oszczędnościowe: co wybrać?

Można powiedzieć, że konto oszczędnościowe i lokata to równie dobre sposoby na bezpieczne gromadzenie kapitału. Z pewnością lepiej korzystać z nich niż trzymać pieniądze w gotówce lub na nieoprocentowanym koncie osobistym. 

Konkretna odpowiedź na pytanie lokata czy konto oszczędnościowe zależy od naszych indywidualnych preferencji. Lokatę można polecić, gdy możliwe jest przekazanie środków do banku na ściśle określony czas. Wtedy to uzyskamy możliwie najwyższe odsetki. Z kolei kontem oszczędnościowym warto zainteresować się, gdy chcemy mieć sposobność oszczędzania na elastycznych warunkach.

Jakie jest znaczenie psychologii w wyborze produktu oszczędnościowego?

Praktyka pokazuje, że wybór w znacznej mierze powinien być podyktowany naszym podejściem do finansów. Przekazanie środków na lokatę jest bardziej zdecydowanym rozwiązaniem. Raz ulokowanych środków raczej nie będziemy chcieli przedwcześnie wycofać, ponieważ będziemy się obawiać utraty wypracowanych odsetek.

Z kolei korzystanie z rachunku oszczędnościowego wymaga nieco większego samozaparcia. Jednocześnie jednak konta oszczędnościowe pomagają w wyrobieniu nawyku oszczędzania. Można na nie co miesiąc odkładać wszelkie nadwyżki finansowe. Nawet jeśli nie będą to zawrotne sumy, to po dłuższym czasie i tak uda się zgromadzić spore zapasy finansowe. 

Jeśli wciąż nie możesz się zdecydować, to rozważ rozwiązanie łączone. Część środków możesz przecież zdeponować na lokacie, a resztę na rachunku oszczędnościowym. Przy okazji w ten prosty sposób zdywersyfikujesz swoje oszczędności. 

Na jaką ofertę się zdecydować?

Trzeba też sobie odpowiedź na kwestię, którą konkretnie ofertę lokaty czy konta oszczędnościowego wybrać. Wybór na rynku jest naprawdę duży, co jest świetną wiadomością. Konkurencja sprawia, że banki często proponują promocyjne warunki np. z czasowo podwyższonymi odsetkami dla nowych klientów czy nowych środków. Dużą pomocą w wyborze optymalnej dla siebie oferty są profesjonalne rankingi lokat oraz kont oszczędnościowych.

W praktyce powinniśmy systematycznie sprawdzać aktualną atrakcyjność finansową naszych produktów oszczędnościowych. Zdecydowanie się na lokatę czy konto oszczędnościowe w jednym banku i trzymanie tam pieniędzy przez lata rzadko kiedy jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Sytuacja na rynku ciągle się zmienia. Przez to przeniesienie oszczędności do innego banku często przynosi spore korzyści finansowe.