Millennium Bank – Informacje o banku oraz analizy kont, lokat i kredytów.


millennium bank

Opis banku

Millennium Bank to dość duży bank uniwersalny. Oferuje szeroki zakres usług dla osób indywidualnych oraz dużych i małych przedsiębiorstw, w ramach działalności bankowej oraz uzupełniającej ją działalności leasingowej (Millennium Leasing), maklerskiej (Milennium DM) i inwestycyjnej (Millenium TFI). Bank jest aktywny zarówno w kanale tradycyjnym (368 placówek na koniec 2016 r.), jak również elektronicznym i mobilnym. W zakresie oferty, Millennium Bank kilka lat temu był bardzo mocno skoncentrowany na sprzedaży kredytów hipotecznych. Jego oferta w tym segmencie wciąż jest dość dobra, natomiast na rentowności (i notowaniach giełdowych) ciąży jeden z największych portfeli kredytów frankowych.

Poza tym, od pewnego czasu Millennium stara się intensywnie promować bankowość mobilną. W tym zakresie oferuje ciekawe lokaty mobilne (dostępne tylko przez aplikację), których oprocentowanie można jeszcze podwyższyć korzystając ze szczególnych rozwiązań (z tzw. rozszerzonej rzeczywistości). Jednocześnie, strategia banku zakłada mocny wzrost liczby konto osobistych. W związku tym regularnie oferowane są promocje moneyback do, atrakcyjnego samego w sobie, konta osobistego 360. W celu skuszenia jak największej liczby klientów, traktujących Millennium jako bank pierwszego wyboru, oferowane jest także ciekawe konto oszczędnościowe Profit – systematycznie wyróżniające się w rankingu kont oszczędnościowych.

Historia

Początki Banku Millennium sięgają 1989 r. kiedy to został założony Bank Inicjatyw Gospodarczych. Założycielami banku były przedsiębiorstwa państwowe (w tym m.in. PZU i PZU Życie, Poczta Polska, TP SA i inne) oraz osoby fizyczne (w niektórych przypadkach powiązane z przedsiębiorstwami-założycielami. BIG był jednym z pierwszych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – od 1992 r. W 1997 r. nastąpiła fuzja z Bankiem Gdańskim. Bank Gdański powstał jako bank państwowy, poprzez wydzielenie z Narodowego Banku Polskiego w 1989 r. W 2003 r. pakiet kontrolny BIG Banku Gdańskiego został przejęty przez portugalski bank Banco Commercial Portugues. Zmieniona została także nazwa i marka na Bank Millennium.

W chwili obecnej, po kryzysie finansowym z 2008 r. i kryzysie zadłużenia w strefie euro w 2011-12 r., udziały w Banku Millennium są jednym z najistotniejszych aktywów posiadanych przez BCP. Samo BCP, pozostając bankiem portugalskim, w wyniku zmian właścicielskich po kryzysach i państwowym dokapitalizowaniu, jest obecnie kontrolowane przez kapitał chiński (Fosun International) i angolański (Sonangol Group).

Kluczowe informacje o Millennium Banku

Wartość aktywów Kapitał własny Współczynnik wypłacalności Liczba klientów Dominujący akcjonariusz
68,8 mld PLN
(7. bank w Polsce)
6,9 mld PLN 17,4% 1,6 mln millennium bank flaga
Banco Commercial Portugues (50,1%)

Źródło: SSF Banku za 2016 r. (dane skonsolidowane), prezentacja inwestorska, dane na koniec 2016 r.

Sesje wychodzące i przychodzące

Sesje wychodzące Sesje przychodzące
8.10-11.00 do 12.00
12.10-15.00 do 15.30
14.30-17.30 do 17.15

Przelew wychodzący musi zostać złożony przed rozpoczęciem sesji, w której ma uczestniczyć.

Millennium Bank – analizy produktów

Analizy kont oszczędnościowych

Konto Oszczędnościowe Profit – Millennium Bank

Konto Oszczędnościowe w Millennium Banku to obecnie dobrze oprocentowane konto oszczędnościowe, pozwalające na dobre ulokowanie dużych kwot. W ramach regularnie powtarzanej promocji na nowe środki, na koncie oszczędnościowym Profit można uzyskać bardzo dobre oprocentowanie (2,7%) do kwoty 100 tys. PLN na 92 dni, czyli 3 miesiące. Jednakże zakładając konto Profit musisz jednocześnie założyć Konto 360° […]

Zobacz więcej

Analizy kont osobistych

Konto 360º – Millennium Bank

Konto 360° i 360° Student to nowoczesny rachunek mający większość funkcjonalności, których możesz oczekiwać od konta osobistego. Przede wszystkim, konto 360 ma dość łatwe do spełnienia warunki darmowości jeśli potraktujesz je jako swoje główne konto, na które wpływają dochody. Jeszcze niższe wymagania są przy koncie w wersji Student – wystarczy wykonać 1 transakcję miesięcznie. Millennium […]

Zobacz więcej