T-mobile Usługi Bankowe – Informacje, analizy kont, lokat i kredytów.


t-mobile usługi bankowe

Opis Banku

T-mobile Usługi bankowe jest formalnie oddziałem Alior Banku. Stąd też dopisek w logo – “dostarczane przez Alior Bank”. Oddział ten działa w dużym stopniu niezależnie od pozostałych oddziałów Aliora. Jest on zarządzany zgodnie z umową pomiędzy Aliorem, a T-mobile. O współpracy pomiędzy bankami i telekomami, przeczytasz tutaj. Z perspektywy oferty dla klienta T-mobile Usługi Bankowe i Alior stanowią oddzielne podmioty, różniące się między sobą warunkami świadczonych usług. To co jest i będzie zawsze wspólne z perspektywy klienta, to przede wszystkim kwestie techniczne – np. przy zmianach w systemach IT wyłączone jest świadczenie usług w obu tych podmiotach. Formalnie także klient T-mobile UB jest klientem Alior Banku. Poza tym T-mobile UB i Alior mają wspólne procesy back-office i oczywiście są do pewnego stopnia (w ramach obszarów wynikających z umowy z T-mobile) zarządzane przez ten sam Zarząd.

Co ciekawe, zakres współpracy pomiędzy Aliorem i T-mobile ma szerszy zakres geograficzny. W 2016 r. został otwarty oddział w Rumunii, działający na podobnych zasadach jak w Polsce. Jest to także jedyny sposób ekspansji zagranicznej wskazany w strategii Aliora z 2017 r.

T-mobile Usługi Bankowe to podmiot skoncentrowany obsłudze klientów indywidualnych, w szczególności dzięki szerokiej bazie klientów i możliwości dotarcia do nich dzięki marketingowi T-mobile. Oferta produktowa jest dość wąska, za to bardzo przejrzysta i prosta. Dwa rodzaje kont osobistych – Freemium i Premium, konto oszczędnościowe, kredyt gotówkowy i karty kredytowe – i tyle. Jednocześnie dzięki koncentracji na stosunkowo prostych z perspektywy banku produktach, oferta jest zazwyczaj bardzo dobra. Konta osobiste regularnie okupują wysokie miejsca w rankingach dzięki w miarę hojnym programom moneyback, oraz w miarę niskich progach darmowości. Z kolei kredyt gotówkowy jest atrakcyjny przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania go w tempie porównywalnym z firmami pożyczkowymi (do 3500 PLN w 10 minut). Dodatkowo klienci będący jednocześnie abonentami T-mobile (nie jest to obowiązkowe) mogą liczyć na dodatkowe zniżki w abonamencie lub uproszczone procedury kredytowe.

Historia

T-mobile Usługi Bankowe powstał w maju 2014 r. na bazie wprowadzonej wcześniej przez Aliora marki Alior Sync. Klienci Alior Sync, automatycznie stali się klientami T-mobile UB. Zachowane także zostały kluczowe cechy oferty – przede wszystkim brak opłat za większość czynności w ramach konta osobistego. Od czasów Alior Sync, zmieniło się natomiast to, że o ile Sync był bankiem w pełni wirtualnym – bez obsługi w placówkach, o tyle T-mobile UB jest oddziałem mający swój tradycyjny kanał obsługi klienta. Przede wszystkim z oferty można skorzystać w salonach T-mobile. Obsługa transakcyjna jest natomiast prowadzona w ramach wydzielonych oddziałów T-mobile UB.

Kluczowe informacje o Alior Banku (dostarczającym usługi bankowe dla T-mobile UB)

Wartość aktywów Kapitał własny Współczynnik wypłacalności Liczba klientów Dominujący akcjonariusz
61,2 mld PLN
(9. bank w Polsce)
6,2 mld PLN 13,6% 4,1 mln
PZU SA (ok. 32%)

Źródło: SSF Banku za 2016 r. (dane skonsolidowane), prezentacje inwestorska, dane z uwzględnieniem T-mobile UB, dane na koniec 2016 r.

Sesje wychodzące i przychodzące

Sesje wychodzące Sesje przychodzące
8.20-9.30 11.00-11.30
12.20-13.30 15.00-15.30
15.10-16.00 17.00-17.30

Przelew wychodzący musi zostać złożony przed rozpoczęciem sesji, w której ma uczestniczyć.

T-mobile UB – analizy produktów

Analizy kont osobistych

Konto Premium i Konto Freemium – T-mobile Usługi Bankowe

Konta Freemium i Premium to jedne z niewielu już dostępnych kont osobistych z klasycznymi programami moneyback. Biorąc pod uwagę, że dla konta Premium można uzyskać nawet do 300 PLN premii, trudno przejść obok takiej promocji obojętnie. Dodatkowo, konta te oferują rozsądny zakres funkcjonalności, korzystając z faktu, że T-mobile UB jest de facto częścią Alior Banku. […]

Zobacz więcej