Konto oszczędnościowe dla dziecka

konto-oszczędnościowe-dla-dziecka

Wielu rodziców często zastanawia się w jaki sposób oszczędzać pieniądze na przyszłość dla dziecka. Świadomość finansowa Polaków stale rośnie oraz fakt, iż dobrze jest aby dziecko miało jak najbardziej zabezpieczoną przyszłość. Przynajmniej start w dorosłe życie. Dla niektórych dobrym rozwiązaniem może być lokata natomiast dla coraz większej grupy osób najlepszym rozwiązaniem jest konto oszczędnościowe. Dobrze jest zatem wiedzieć czym jest konto oszczędnościowe dla dzieci, jakie warunki należy spełnić aby można było założyć konto oraz co jest konieczne do jego otwarcia.

Zobacz także: Konto dla dziecka

Zobacz także: Lokata dla dziecka

Czym jest konto oszczędnościowe dla dzieci?

Konto oszczędnościowe jest to szczególny rodzaj konta, który różni się od standardowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Różni się tym, iż jego oprocentowanie jest wyższe. Na koncie oszczędnościowym najczęściej odkłada się pieniądze w postaci swoich oszczędności tj. nadwyżki dochodów nad wydatkami. Praktycznie każde konto oszczędnościowe ma to do siebie, iż przelewanie środków na to konto jest bezpłatne za każdym razem natomiast przelewanie środków z tego rachunku jest bezpłatne tylko raz w miesiącu. Co jednak najważniejsze z konta oszczędnościowego można bez przeszkód korzystać, wpłacać oraz wypłacać pieniądze, gdyż nie są one “zamrożone” jak na lokacie.

Z zasady w umowie o otwarcie rachunku oszczędnościowego ustala się minimalną kwotę jaką chce się wpłacać na określony cel. Pozwala to na systematyczne oszczędzanie pewnej kwoty środków, która wraz z biegiem czasu da ustaloną kwotę jaką dziecko chce mieć zgromadzone.

Konta oszczędnościowe dla dzieci – ograniczenia

W odróżnieniu od lokat oraz kont osobistych dla dzieci na polskim rynku bankowym nie można znaleźć kont oszczędnościowych dla dzieci powyżej lub poniżej 13 roku życia. Można natomiast znaleźć kilka ofert kont oszczędnościowych, które mogą być zakładane dla dzieci od urodzenia. Zaliczają się do nich:

 1. Bank Pekao S.A. “Konto oszczędnościowe Mój Skarb”. Jest to konto oszczędnościowe zakładane dla dzieci praktycznie od momentu ich urodzenia. Aby móc bez przeszkód wpłacać i wypłacać środki rodzic jest zobligowany do posiadania konta osobistego w tym banku. Konto jest oprocentowane na 2,3% w skali roku i jest możliwość ustalenia dowolnej kwoty wpłaty oszczędności w ciągu miesiąca. Rachunek jest zakładany wyłącznie w walucie PLN, a po ukończeniu 13 roku życia rachunek automatycznie przechodzi w Konto Przekorzystne;
 2. Bank Millenium “Konto oszczędnościowe profit”. Jest to konto, które również można założyć dla dzieci od momentu urodzenia. Można go założyć jedynie w oddziale banku przy obecności dziecka. Jest ono oprocentowane na 2,55% w skali roku i nie ma ograniczeń dotyczących wpłat środków. Pierwsza wypłata środków w miesiącu jest za darmo natomiast koszt każdej kolejnej wynosi 7,50 zł.
 3. PKO Bank Polski “Pierwsze Konto Oszczędnościowe”. Jest to konto oszczędnościowe, które również można zakładać od momentu urodzenia się dziecka. Cechuje go fakt, iż rodzic musi posiadać konto osobiste w banku oraz można go otworzyć tylko w oddziale. Jest ono oprocentowane na 2,7% w skali roku.
 4. ING Bank Śląski “Otwarte Konto Oszczędnościowe”. To konto również cechuje możliwość otwarcia go od momentu narodzin dziecka. Co ciekawe jako jedyna oferta na rynku kont oszczędnościowych dla dzieci rachunek ten może być zakładany w walutach PLN/EUR/USD/GBP. Jest oprocentowane na 2,5% w skali roku, aczkolwiek w ograniczonym okresie.

W oparciu o powyższe informacje można stwierdzić, iż konto oszczędnościowe dla dzieci można otworzyć praktycznie w każdym wieku od momentu narodzin dziecka do 13 lub w niektórych przypadkach do 18 roku życia dziecka. Cechuje go dosyć wysokie oprocentowanie samych środków zdeponowanych na rachunku. A także fakt, iż można dokonywać wpłat na to konto bez żadnych ograniczeń. Jest to dobre rozwiązanie, zwłaszcza w celu zapewnienia dziecku dobrego startu w dorosłe życie.

Czy warto zakładać konto oszczędnościowe dla dziecka?

Zakładanie konta, a tym bardziej konta oszczędnościowego, dla dzieci musi być dokładnie przemyślane. Jest to jedna z dwóch głównych sposobów na oszczędzanie swoich środków w banku. W odróżnieniu od zwykłej lokaty bankowej konto oszczędnościowe jest o tyle lepszym produktem finansowym, iż w każdej chwili jest możliwość wypłaty środków wraz z naliczonymi odsetkami. Nie obowiązują tutaj żadne odgórnie narzucone terminy, w których można przedłużyć okres zdeponowania środków własnych lub wypłacić swój kapitał wraz z naliczonymi odsetkami.

Zalety

Ponadto, istnieje wiele innych zalet, które przemawiają za otwarciem konta oszczędnościowego przez rodziców. Można do nich zaliczyć m.in:

 • Nieograniczona możliwość zwiększania stanu swoich oszczędności. W każdej chwili, gdy rodzice lub dziecko posiada wyższą kwotę oszczędności, może ją przekazać na konto oszczędnościowe (nie ma tutaj ograniczeń we wpłatach i w kapitale jak w przypadku odgórnie narzuconej kwoty w lokacie bankowej);
 • Wysokie oprocentowanie. Oprocentowanie na koncie oszczędnościowym jest znacznie wyższe niż na standardowych rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Zwykle mieści się ono w przedziale 2-3% w skali roku, dzięki czemu im wyższa kwota oszczędności tym większe odsetki naliczane w cyklu miesięcznym;
 • Możliwość otwarcia konta oszczędnościowego dla swojego dziecka od momentu urodzenia. Banki oferują możliwość otwarcia konta oszczędnościowego już od momentu urodzenia się dziecka, dzięki czemu już od samego początku rodzice mogą zadbać o bezpieczeństwo finansowe swoich pociech;
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa. Podobnie jak lokaty czy rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe środki na rachunku oszczędnościowym są zabezpieczone Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Oznacza to, iż nawet w przypadku ogłoszenia upadłości banku środki zostaną zwrócone w całości wraz z odsetkami dla właściciela umowy rachunku oszczędnościowego.
Wady

Niestety, tak jak w przypadku lokat czy tradycyjnych rachunków bankowych konto oszczędnościowe również posiada kilka niedociągnięć i mankamentów. Mogą one zniechęcić niektórych rodziców oraz opiekunów prawnych przed ich otwarciem. Do tego typu niedogodności można zaliczyć m.in:

 • Konieczność odprowadzania podatku od oszczędności. Tzw. podatek Belki jest odprowadzany również z odsetek od kapitału na koncie oszczędnościowym, przez co realna kwota zysku jest pomniejszona;
 • Konieczność otwarcia dodatkowych rachunków. Np. rachunku osobistego oraz karty do konta przez osobę upoważnioną (najczęściej rodziców lub opiekunów prawnych);
 • Opłaty za każdą drugą i kolejną wypłatę środków z rachunku oszczędnościowego w miesiącu. Za każdą drugą i kolejną wypłatę środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym w miesiącu banki zwykle naliczają stałą kwotę od transakcji. W zależności od banku wynosi ona od 7,50 złotych do nawet 12,50 złotych za każdą transakcję. Może to w skuteczny sposób zniechęcić niektóre osoby do oszczędzania swoich środków na przyszłość dla swoich dzieci.

Podsumowując konto oszczędnościowe zakładane dla dzieci ma wiele zalet. Dzięki niemu można oszczędzać dowolną kwotę (oprócz ustalonej kwoty minimalnej w danym okresie rozliczeniowym). Dzięki temu z racji wysokiego oprocentowania w perspektywie kilku lat można zaoszczędzić całkiem sporą kwotę pieniędzy. Te środki są całkowicie bezpieczne i mogą posłużyć jako start w dorosłe życie. Z drugiej jednak strony w większości przypadków jest konieczność założenia dodatkowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez rodziców. Także konieczność odprowadzania podatku od wypracowanego zysku w danym okresie. Co więcej jedynie jedna wypłata w ciągu miesiąca jest bezpłatna, a każda następna wiąże się z dodatkowymi opłatami. Dlatego też warto dobrze zastanowić się jaka forma oszczędzania pieniędzy na przyszłość dziecka będzie lepsza konto oszczędnościowe czy też lokata.

Konto oszczędnościowe czy też lokata – co będzie lepsze?

Odpowiedź na pytanie czy konto oszczędnościowe czy też lokata będzie lepszym rozwiązaniem jest uzależniona od indywidualnych preferencji osób decyzyjnych tj. rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli rodzice chcą zabezpieczyć konkretną sumę pieniędzy na okres kilku lat na jak najwyższy procent lepszym wyborem będzie lokata. Z kolei chcąc oszczędzać środki finansowe jednocześnie mieć do nich stały dostęp i możliwość ich wypłaty  w dowolnym momencie lepszym rozwiązaniem będzie założenie konta oszczędnościowego.

Konto oszczędnościowe ma to do siebie, iż nie ma tutaj górnej granicy kapitału jaki dziecko lub jego rodzice wpłacają w celu oszczędzania na przyszłość. Z kolei lokata jest to zobowiązanie się do unieruchomienia konkretnej sumy pieniędzy na określony czas. W związku z tym jeśli rodzice wiedzą, iż dana kwota nie będzie im potrzebna przez następny rok lub dwa lepszym rozwiązaniem może okazać się założenie tradycyjnej lokaty. Należy również pamiętać, iż przy lokacie konieczne jest wniesienie minimalnego kapitału własnego, który z reguły wynosi ok. 1000 złotych.

Co należy zrobić aby założyć konto oszczędnościowe dla dziecka?

Założenie konta oszczędnościowego dla dziecka jest bardzo proste. Wystarczy posiadać konto osobiste w danym banku aby móc założyć konto oszczędnościowe dla swojego dziecka na określony procent bez terminu zapadalności. Dokumenty jakie są niezbędne przy zakładaniu konta oszczędnościowego to dokument tożsamości dziecka np. dowód osobisty, legitymacja szkolna lub paszport. Niekiedy banki również proszą o okazanie aktu urodzenia, dlatego też dobrze jest mieć ten dokument ze sobą.

Kto oprócz rodziców oraz opiekunów prawnych może założyć konto oszczędnościowe na dziecko?

Choć może się to wydawać mało prawdopodobne, tak jak w przypadku lokaty, konto oszczędnościowe na swojego wnuka lub bratanicę może założyć każdy członek danej rodziny. Wystarczy jedynie zapisać w umowie otwarcia rachunku oszczędnościowego, iż w przypadku śmierci cała zgromadzona kwota oszczędności wraz z odsetkami zostanie przekazana na rzecz dziecka. Wówczas kwota zgromadzona na koncie nie wchodzi w skład masy spadkowej i jest dziedziczona na rzecz dziecka.