Nieważny dowód osobisty a konto bankowe – co warto wiedzieć?

Nieważny dowód osobisty a konto bankowe

Utrata ważności dowodu osobistego powoduje, że nie można na jego podstawie potwierdzić tożsamości, co jest konieczne przy korzystaniu z usług bankowych. Nie zdziw się zatem, że jeśli nie wyrobisz nowego dokumentu, bank zablokuje Ci dostęp do rachunku. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i co robić w sytuacji, gdy masz nieważny dowód osobisty a konto bankowe zostało Ci zablokowane.

Zakładając konto osobiste w banku, mało kto dokładnie czyta regulamin jego prowadzenia. Tymczasem niemal każda instytucja zamieszcza w nim zapis mówiący o tym, że dyspozycja klienta w ramach rachunku nie będzie zrealizowana, jeśli nie przedstawi on ważnego dokumentu tożsamości wymaganego przez bank. Utrata ważności dowodu osobistego zapisanego w systemie bankowym może skutkować tym samym, a więc uniemożliwić np. wykonanie przelewu w bankowości elektronicznej.

Jakie są konsekwencje utraty ważności dowodu osobistego?

Podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w Polsce dowód osobisty. Jego posiadanie jest obowiązkiem wszystkich osób pełnoletnich i mających polskie obywatelstwo.

Dokument ten ma określony termin ważności, dlatego przed jego upływem powinno się go wymienić na nowy. Jest to również obligatoryjne, ponieważ zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze grzywny lub ograniczeniu wolności.

Podstawową konsekwencją utraty ważności dowodu osobistego jest narażenie się na sankcje prawne, ale nie tylko. Takim dokumentem nie możesz się bowiem posługiwać w celu potwierdzenia swojej tożsamości. W przypadku braku alternatywnego dokumentu (np. paszportu) uniemożliwi Ci to zatem załatwienie wielu spraw. W takiej sytuacji nie możesz m.in.:

  • odebrać listu poleconego na poczcie na podstawie awizo,
  • przekroczyć granicy państwa,
  • podpisać jakiejkolwiek umowy np. o abonament telefoniczny, czy wynajem mieszkania.

Nieważny dowód osobisty może utrudnić Ci także korzystanie z usług bankowych.

Nieważny dowód osobisty a konto bankowe – co warto wiedzieć?

Jeśli chodzi o korzystanie z usług banków, nieważny dowód osobisty będzie głównie problemem przy jednoczesnym nieposiadaniu alternatywnego dokumentu. Niektóre banki akceptują bowiem również paszporty, czy też karty pobytu. Jeśli jednak Twój dowód stracił ważność i nie masz innego dokumentu tożsamości, żaden bank nie udzieli Ci kredytu, ani nawet nie otworzy rachunku.

Niestety posiadanie alternatywnego dokumentu także nie zawsze okaże się wystarczające. Jeśli bowiem przy zakładaniu rachunku w banku podałeś dane dowodu osobistego, to po upływie terminu jego ważności możesz stracić dostęp do swoich pieniędzy. Bank w takiej sytuacji nie tylko nie wypłaci Ci ich w kasie gotówką, ale także zablokuje transakcje w bankowości elektronicznej.

Blokada konta z powodu nieważnego dowodu

W mediach już od dłuższego czasu znaleźć można informacje o klientach skarżących się na to, że banki zablokowały im dostęp do konta z powodu nieważnego dowodu. O takiej blokadzie dowiadywali się zazwyczaj przy próbie wykonania przelewu w bankowości elektronicznej. Wówczas wyświetlała im się informacja, że możliwość realizowania takich transakcji została zablokowana z powodu nieuaktualnienia danych dokumentu tożsamości, który utracił swoją ważność.

Na takie problemy narażeni są jednak klienci tylko niektórych instytucji, ponieważ nie wszystkie banki stosują blokady. Co więcej, nie nakładają też ich z dnia na dzień i bez ostrzeżenia. Wcześniej bowiem klienci nawet przez 2-3 miesiące otrzymują regularnie komunikaty o konieczności zaktualizowania danych np. po zalogowaniu się do serwisu internetowego. Sama blokada natomiast nakładana jest dopiero nawet po 60 dniach od daty wygaśnięcia dokumentu.

Poszczególne banki blokują też różne usługi. Zazwyczaj dotyczy to możliwości wykonywania przelewów w bankowości elektronicznej, natomiast wciąż można używać karty płatniczej do konta.

Sprawdź, jak wygląda zmiana konta bankowego – krok po kroku.

Dlaczego banki blokują konto osobiste przy nieważnym dowodzie?

Nieważny dowód osobisty a konto bankowe to temat, który budzi sporo kontrowersji. Wiele osób dziwi się bowiem, że nie może wykonywać przelewów z konta w bankowości elektronicznej, skoro do ich autoryzacji wykorzystuje inne metody np. hasła SMS. Nie jest natomiast potrzebny do tego dowód osobisty.

Jak się okazuje, blokowanie konta bankowego przez banki z powodu nieważności dowodu wynika z przepisów. Chodzi tutaj o Ustawę z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nakłada ona bowiem na instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i weryfikacji tożsamości swoich klientów poprzez właśnie ustalenie i zapisanie cech dokumentu tożsamości.  Co ważne, może nim być wyłącznie ważny dowód osobisty lub paszport.

Nie ma więc znaczenia, że przelewy internetowe autoryzuje się bez użycia dowodu osobistego. Z punktu widzenia banku, jeśli taki dokument utraci bowiem ważność, nie ma możliwości weryfikacji klienta w ogóle. Nie jest to możliwe zarówno gdy odwiedzi on placówkę, jak i gdy zaloguje się do bankowości elektronicznej.

Skąd bank wie, że masz nieważny dowód osobisty?

Z przepisów wynika, że bank może zrealizować dyspozycję klienta wyłącznie w oparciu o ustalony wcześniej i ważny dokument tożsamości. W praktyce chodzi więc o dokument, którego dane widnieją w jego systemie. Właśnie dlatego przy zakładaniu konta bankowego należy podać takie dane dokumentu tożsamości jak:

  • jego rodzaj,
  • serię i numer,
  • datę wydania,
  • termin ważności.

Na podstawie powyższych danych system bankowy sam „pilnuje” terminu ważności dowodu osobistego i automatycznie identyfikuje dokument, którego taki termin właśnie upływa.

Co ważne, dokumentem potwierdzającym tożsamość może być nie tylko dowód osobisty, ale i paszport. Jednak dla banku znaczenie ma tylko ten, który jest wpisany w systemie. Niestety zazwyczaj przy otwieraniu konta klienci wskazują tylko jeden dokument, dlatego gdy utraci on ważność, tracą dostęp do rachunku.

Co zrobić, gdy nieważny dowód spowoduje blokadę konta?

Jeśli masz nieważny dowód osobisty a konto bankowe zostało Ci zablokowane, możesz swój problem rozwiązać. Przede wszystkim jak najszybciej złóż wniosek o wyrobienie nowego dowodu i w tym celu musisz udać się do urzędu miasta do gminy, ponieważ nie można tego zrobić zdalnie.

Warto też wiedzieć, że banki zwykle umożliwiają dopisanie do systemu paszportu jako alternatywnego dokumentu do weryfikacji tożsamości. Jeśli więc go dopiszesz, bank powinien odblokować Ci konto, pomimo że jeszcze nie będziesz mieć nowego dowodu. Jednak w niektórych instytucjach paszport można dopisać w bankowości elektronicznej, a w innych należy to zrobić w oddziale. Jeśli zatem masz ważny paszport, skontaktuj się najpierw z bankiem i zapytaj o możliwość dopisania go do bankowego systemu.

Jeżeli natomiast nie posiadasz paszportu, nie masz innego wyjścia jak zaczekać na nowy dowód osobisty. O ile bank nie zablokuje Ci karty, możesz wypłacić pieniądze z bankomatu i za ich pomocą uregulować bieżące płatności np. na poczcie. Pamiętaj też, żeby zaraz po otrzymaniu nowego dowodu wprowadzić jego dane do systemu bankowego. Zazwyczaj można to zrobić samodzielnie w bankowości elektronicznej w Profilu klienta.