Zniknęły mi pieniądze z konta bankowego – gdzie zgłosić problem?

Zniknęły mi pieniądze z konta bankowego

Wyobraź sobie, że logujesz się do bankowości elektronicznej i nagle stwierdzasz: zniknęły mi pieniądze z konta bankowego. Co robić w takiej sytuacji? Jeśli padłeś ofiarą oszustów lub złodziei, bank ma obowiązek zwrócić Ci nieautoryzowaną transakcję. Sprawdź, co dokładnie trzeba zrobić, kiedy zniknęły pieniądze z konta i jak je odzyskać.

Podejrzane zniknięcie pieniędzy z konta bankowego zazwyczaj jest wynikiem tzw. nieautoryzowanej transakcji. Pod pojęciem tym banki rozumieją transakcję wykonaną bez zgody właściciela rachunku lub karty płatniczej. Najczęściej dochodzi do niej wskutek kradzieży danych, które pozwalają oszustom na dostęp do cudzego konta lub na swobodne posługiwanie się cudzą kartą.

Czy pieniądze mogą zniknąć z konta?

Banki zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa pieniędzy swoich klientów i faktycznie to robią na wszelkie możliwe sposoby. Fizyczne pieniądze trzymają więc w pilnie strzeżonych sejfach, natomiast te w formie elektronicznej chronią za pomocą skomplikowanych systemów informatycznych.

Pomimo tych zabezpieczeń od zawsze zdarzały się przypadki kradzieży pieniędzy z banków. Dzisiaj jednak przestępcy nie muszą w tym celu organizować spektakularnych skoków na bankowe skarbce. Nowoczesne technologie umożliwiają im bowiem takie kradzieże po prostu przez Internet. Wystarczy, że pozyskają dane dostępowe do bankowości elektronicznej lub dane karty jakiejś osoby, aby móc wyczyścić jej konto z pieniędzy. Takie dane pozyskują na różne sposoby, między innymi poprzez:

 • instalowanie programów szpiegujących na komputerze lub telefonie ofiary,
 • przesyłanie wiadomości dotyczących płatności z linkami prowadzącymi do fałszywych stron banków do logowania się do bankowości elektronicznej,
 • podszywanie się pod pracowników banków lub innych instytucji zaufania publicznego i bezpośrednie wyłudzanie danych.

Po pozyskaniu odpowiednich danych przestępcy mogą dokonywać różnych nieautoryzowanych transakcji np. płacić cudzą kartą w Internecie, czy też realizować przelewy z cudzego rachunku. Jeśli padniesz ofiarą takich oszustów, to niestety pieniądze mogą Ci zniknąć z konta bankowego.

Dowiedz się więcej: Czy do przelewu wystarczy numer konta?

Co robić gdy pieniądze znikają z konta?

Dzięki bankowości elektronicznej można dzisiaj lepiej kontrolować stan rachunku, ponieważ widnieje w niej bieżące saldo konta oraz historia wszystkich transakcji. Załóżmy więc, że po zalogowaniu się do niej stwierdzisz, że „zniknęły mi pieniądze z konta bankowego”. Co robić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim zachowaj spokój i wykonaj następujące kroki:

 1. Zidentyfikuj w historii rachunku transakcję nieautoryzowaną, a więc której nie zlecałeś w bankowości elektronicznej, ani nie wykonywałeś kartą.
 2. Sprawdź, czy wytypowana transakcja jest faktycznie nieautoryzowana – być może to bank pobrał z konta jakąś opłatę np. z tytułu zlecenia stałego, zapomnianej rocznej subskrypcji, czy też z powodu zajęcia komorniczego rachunku.
 3. Spisz wszystkie dane nieautoryzowanej transakcji lub wydrukuj zawierający ją wyciąg bankowy.
 4. W zależności od tego, jak dokonana została nieautoryzowana transakcja, dokonaj albo zastrzeżenia karty, albo zmiany hasła dostępowego do bankowości elektronicznej.
 5. Zgłoś kradzież pieniędzy do odpowiednich instytucji.

A co jeśli transakcja okaże się błędnie, lecz świadomie wykonanym przez Ciebie przelewem? Sprawdź, jak cofnąć przelew w takim przypadku i jak odzyskać pieniądze.

Zniknęły mi pieniądze z konta bankowego – gdzie zgłosić problem?

Kradzież pieniędzy z konta bankowego powinieneś jak najszybciej zgłosić na policję. Poza tym o problemie należy poinformować bank. W tym celu zadzwoń na infolinię i po połączeniu się z odpowiednią osobą, wyjaśnij jej całą sytuację. Musisz zatem dokładnie wytłumaczyć, jak wykryłeś nieautoryzowaną transakcję i podać wszystkie informacje na jej temat.

To nie wszystko, ponieważ jako konsument masz prawo zażądać od banku zwrotu pieniędzy. Zgodnie bowiem z ustawą o usługach płatniczych banki mają obowiązek zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji lub przywrócenia rachunku do stanu sprzed jej wystąpienia. Muszą to zrobić najpóźniej w następnym dniu roboczym po stwierdzeniu nieautoryzowanej transakcji płatniczej lub po otrzymaniu stosownego zgłoszenia.

Co ważne, taki zwrot pieniędzy przysługuje Ci wyłącznie w sytuacji, gdy dokonasz zgłoszenia nieautoryzowanej transakcji nie później niż 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku.

Czy bank zawsze zwraca skradzione pieniądze z konta?

Zgodnie z przepisami bank może odmówić zwrotu pieniędzy z tytułu nieautoryzowanej transakcji w dwóch przypadkach:

 • jeśli konsument zgłosi taką transakcję po 13 miesiącach od daty jej wystąpienia,
 • gdy bank ma uzasadnione i udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo i poinformuje o tym w formie pisemnej organy ścigania.

Warto tu wyjaśnić drugi punkt, ponieważ może budzić wątpliwości. Bank faktycznie nie zwróci Ci pieniędzy, jeśli udowodni, że to Ty autoryzowałeś transakcję. Stanie się tak np. w przypadku, gdy transakcja dotyczyła wspomnianej wyżej subskrypcji, na którą wyraziłeś zgodę dawno temu i zwyczajnie o niej zapomniałeś.

Bank nie może jednak zarzucić Ci oszustwa tylko dlatego, że według niego transakcja została prawidłowo autoryzowana np. za pomocą odpowiednich loginów, haseł, czy PIN-ów. Takie dane mogły być Ci skradzione i zgodnie z przepisami nie Ty musisz udowadniać, że padłeś ofiarą złodzieja. Musisz jednak się spodziewać, że bank może zarzucić Ci rażące niedbalstwo w chronieniu danych. Jeśli uda mu się to udowodnić, może żądać od Ciebie zwrotu pieniędzy za pokrycie nieautoryzowanej transakcji.

Co robić, gdy bank nie chce zwrócić skradzionych pieniędzy z konta?

Banki niestety nie zawsze zwracają pieniądze klientom, którzy się do nich zgłoszą i stwierdzą, że zniknęły im pieniądze z konta. Najczęściej odrzucają takie wnioski, ponieważ stwierdzają, że klient sam jest sobie winien, skoro nie umiał np. odpowiednio zabezpieczyć danych, czy komputera.

Tymczasem przepisy są jednoznaczne. Banki powinny w ustawowym terminie zwrócić pieniądze za nieautoryzowaną transakcję, a dopiero potem ewentualnie próbować udowodnić bezzasadność takiego zwrotu.

Ze względu na skargi klientów na nieprawidłowe działanie banków w tym zakresie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię informacyjną, która ma uświadomić konsumentów o przysługujących im prawach.

Jeżeli zatem zgłosisz do banku, że zniknęły Ci pieniądze z konta bankowego, a ten nie zwróci Ci pieniędzy, możesz domagać się swoich praw w następujący sposób:

 • złożyć reklamację na piśmie – bank powinien ją rozpatrzyć w ciągu 15 dni,
 • w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji zgłosić problem do Rzecznika Finansowego.

Pamiętaj jednocześnie, że warto przede wszystkim zapobiegać kradzieży pieniędzy z konta. Koniecznie przeczytaj więc nasze poradniki na temat: jak bezpiecznie płacić w Internecie oraz jak wypłacić pieniądze z bankomatu bezpiecznie.