Porównanie lokat bankowych

Dobierz parametry dla interesującej Cię lokaty bankowej zgodnie ze swoimi potrzebami. Może pomóc Ci w tym przygotowany przez nas skrócony poradnik wyboru lokaty bankowej i ranking lokat bankowych albo pełny poradnik.

BGŻOptima Lokata Bezkarna


BGŻOptima

Lokata Bezkarna

Odsetki przed opodatkowaniem:
87.5
PLN

Odsetki po podatku:
70.87
PLN

Oprocentowanie:
3.5
% / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 3.5
%
Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 87.50
PLN
Podatek od odsetek: 16.63
PLN
Odsetki po podatku: 70.87
PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 PLN

Maksymalna kwota lokaty wynosi 20 000 PLN

Lokata dostępna jest tylko dla nowych klientów indywidualnych

Przedterminowe zerwanie lokaty nie wiąże się z całkowitą utratą odsetek. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty Terminowej zostaną wypłacone Klientowi w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku Lokaty Terminowej do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie.

Plusy
  • 100% płatności odsetek w przypadku zerwania lokaty
  • Zakładana on-line
  • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
Minusy
  • Oferta dostępna wyłącznie dla nowych klientów
  • Możliwość założenia tylko jednej lokaty