Bank Pekao SA – Informacje o banku oraz analizy kont, lokat i kredytów.


bank pekao

Opis banku

Bank Powszechna Kasa Opieki SA zdecydowanie lepiej znany jest jako po prostu Pekao SA. Jest to od wielu już lat drugi największy bank w Polsce pod względem aktywów. Pekao to bank uniwersalny, docierający do wszystkich grup klientów. Jeśli doszukiwać się jakieś specjalizacji, wydaje się, że jego najmocniejszą stroną jest obsługa klientów korporacyjnych. W zakresie finansowania dużych przedsiębiorstw, Pekao zyskało przez lata bardzo mocną pozycję.

Przez lata Pekao było w rękach włoskiego Unicredit, ze stosunkowo dużym jednak zakresem niezależności od centrali. Bank był przez te lata zarządzany żelazną ręką Luigiego Lovaglio – menedżera włoskiego, ale z długim stażem w Polsce. Pekao w tym okresie zawsze utrzymywał bardzo wysokie wskaźniki wypłacalności i charakteryzował się bardzo konserwatywnym podejściem do wielu innowacji w bankowości. Przykładowo, praktycznie nie udzielał kredytów hipotecznych w walutach obcych. Pozwalało to na budowanie wysokiej wartości akcji i regularne dywidendy. Strategia po “repolonizacji” jest jeszcze w zasadzie w fazie tworzenia, wydaje się jednak, że w dalszym ciągu bank Pekao będzie mocno stawiał na obsługę klientów korporacyjnych i przede wszystkim bezpieczeństwo aktywów.

Jeśli chodzi o ofertę dla klienta detalicznego, Bank Pekao ma bardzo dużą skalę, natomiast można dostrzec oznaki pewnego opóźnienia jeśli chodzi o najnowsze trendy. Przykładowo serwis bankowości elektronicznej trochę odstaje pod względem estetyki i funkcjonalności od konkurencji. Od pewnego czasu bank stara się rozwinąć nieco segment klienta detalicznego. Szczególnie mocno promowana jest pożyczka ekspresowa PEX.

Historia

Bank Pekao powstał w 1929 r. jako bank przeznaczony do obsługi bankowej Polaków mieszkających zagranicą. Co ciekawe w gronie pierwszych właścicieli byli poprzednicy prawni PKO BP (Pocztowa Kasa Oszczędności) i BGŻ BNP (Państwowy Bank Rolny). Taką specjalizację – obsługę emigracji, w szczególności transakcji dewizowych bank utrzymał także w okresie PRL w tym przez pewien czas miało nawet monopol na prowadzenie rachunków dewizowych. Po 1989 r. Pekao przekształciło się w bank uniwersalny, w dalszym ciągu pozostając własnością Skarbu Państwa. W 1998 r. do banku włączone zostały 3 inne banki powstałe po wydzieleniu banków komercyjnych z Narodowego Banku Polskiego i tak utworzona Grupa została wprowadzona na Giełdę w Warszawie.

W 1999 r. większościowy pakiet w banku przejęła włoska grupa bankowa Unicredit. W 2005 r. po połączeniu jej z niemieckim HypoVereinsbank kontrolującym Bank BPH (wówczas jeden z większych banków w Polsce) zaistniał plan połączenia tych dwóch banków. Został on jednak zablokowany częściowo przez polski rząd, który obawiał się powstania zbyt dużej instytucji, w dodatku kontrolowanej przez zagranicznego właściciela. Konflikt został rozwiązany poprzez dokonanie podziału banku BPH i sprzedaż jego pozostałej części (nie włączanej do struktur Pekao) do GE Money.

W 2016 r. ze względu na trudności finansowe grupy Unicredit, który była zmuszona do sprzedaży pakietu kontrolnego oraz apetyt na zwiększanie udziału polskiego kapitału w sektorze bankowym ze strony rządu i spółek przez niego kontrolowanych, 32% akcji Pekao zostało sprzedanych do konsorcjum PZU i Polskiego Funduszy Rozwoju.

Kluczowe informacje o Banku Pekao SA

Wartość aktywów Kapitał własny Współczynnik wypłacalności Liczba klientów Dominujący akcjonariusz
174,2 mld PLN
(2. bank w Polsce)
21,0 mld PLN 17,6% 5,4 mln flaga polski pko bp
PZU + PFR (32%)

Źródło: Raport Banku za 2016 r., dane na koniec 2016 r.

Sesje wychodzące i przychodzące

Sesje wychodzące Sesje przychodzące
8.20 11.00
12.30 15.00
15.00 17.30

Przelew wychodzący musi zostać złożony przed rozpoczęciem sesji, w której ma uczestniczyć.