Jak aktywować debet na koncie i czy to się opłaca?

Debet na rachunku bankowym

Jak aktywować debet na koncie i czy to się opłaca?

Częstokroć pieniędzy najbardziej brakuje wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne. Jednym z wyjątkowo prostych i szybkich sposobów na dodatkowe środki finansowe jest zaś debet na koncie. Co równie ważne z tego rozwiązania można korzystać wielokrotnie. Jak jednak uruchomić debet na koncie i ile to kosztuje? Czy aby na pewno jest to opłacalny sposób uzyskania pieniędzy w pilnym trybie?

Czym jest debet na koncie?

Mając aktywowany debet, możemy skorzystać z dodatkowych środków finansowych. Te dodatkowe środki zostają automatycznie naliczane do naszego konta bankowego. Wtedy to na rachunku pojawia się ujemne saldo. Po zasileniu konta saldo zostaje spłacone, a debet ponownie dostępny.

Zaletą tego rozwiązania jest więc prostota i szybkość. Wystarczy tylko raz uruchomić debet na koncie, by później móc z niego korzystać wielokrotnie bez załatwiania żadnych formalności. Korzystanie z limitu debetowego można więc przyrównać do zaciągania pożyczek w dowolnych momentach.

Jak w praktyce działa debet na koncie?

Działanie debetu jest intuicyjne. Jego specyfikę najłatwiej zrozumieć na przykładzie:

 1. Załóżmy, że na rachunku bankowym mamy 1000 zł, a chcemy kupić telefon za 1200 zł.
 2. Wykorzystujemy więc limit debetowy w wysokości 200 zł i dokonujemy zakupu. 
 3. Po transakcji na naszym koncie pojawia się saldo ujemne właśnie w wysokości 200 zł.
 4. Załóżmy, że po kilku dniach otrzymujemy przelew na 4000 zł.
 5. Środki uzyskane z przelewu automatycznie spłacają limit debetowy. Pozostała część, tj. 3800 zł pozostaje do naszej dyspozycji.

Po spłacie limitu z debetu będziemy mogli skorzystać ponownie.

Kto może aktywować limit debetowy?

Stworzenie debetu jest możliwe, gdy prowadzimy rachunek bankowy. Ponadto potrzebne jest uzyskanie zgody banku na uruchomienie limitu. Wśród warunków formalnych pojawia się pełnoletniość i przebywanie na stałe w Polsce.  

Banki przed wydaniem decyzji zwrócą uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim znaczenie będzie mieć historia na rachunku, a zwłaszcza wysokość i regularność wpływów. Ponadto sprawdzone mogą zostać katalogi dłużników. W praktyce niemal każdy ma szansę uzyskać debet na koncie. Wysokość przyznanego limitu bywa jednak różna. Czasem zdarza się nawet, że to sam bank zgłasza się do klienta z propozycją uruchomienia debetu na rachunku.

Jaka jest maksymalna wysokość debetu i ile to kosztuje?

To, jaki debet na koncie bankowym możemy otrzymać, zależy od następujących czynników:

 • Polityki banku, w którym mamy konto;
 • Rodzaju konta, z którego korzystamy;
 • Naszej zdolności i historii kredytowej.

Zazwyczaj jednak limit debetowy opiewa na relatywnie niewysokie kwoty w porównaniu z kredytem gotówkowym. Jego koszty często, choć nie zawsze, są też nieco wyższe. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania może opiewać na przykładowo 20% – 30%. Tymczasem RRSO kredytów gotówkowych to zwykle kilkanaście procent.

Istotne jest to, że odsetki są płacone wyłącznie od wykorzystanej kwoty limitu, a nie jego wartości maksymalnej. Przykładowo, jeśli wykorzystaliśmy 500 zł z limitu ustalonego na poziomie 2000 zł, to odsetki zostaną naliczone tylko od kwoty 500 zł.

Które banki proponują debet?

Debet na koncie można uznać za standard w ofercie banków. Proponują go między innymi następujące instytucje finansowe:

 • Millennium — w warunkach promocyjnych przyznanie limitu debetowego jest zwolnione z opłat. RRSO wynosi około 20%. Jednakże w każdym miesiącu można liczyć na 7 dni bez odsetek.
 • ING — tu również możemy liczyć na brak opłat za uruchomienie limitu. Ponadto ING Bank Śląski oferuje debet do nawet 50 tys. zł. Jednocześnie limit maksymalny opiewa na 6-krotność dochodów netto.
 • PKO BP — tutaj możemy uzyskać do 1000 zł limitu. Debet PKO BP należy spłacić w ciągu 30 dni, podobnie jak w większości innych banków.
 • Alior Bank — ten bank proponuje założenie limitu na 12 miesięcy. Jego RRSO wynosi mniej więcej 25%.

Trzeba też zwrócić uwagę na różnice w nazewnictwie. Poszczególne banki oferują produkty zwane jako debet na koncie, limit debetowy, limit na koncie, limit odnawialny itp. Dawniej występowały pomiędzy nimi istotne różnice. Dziś coraz częściej wszystkie te terminy traktuje się jako synonimy. De facto nazewnictwo ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsze jest to, by poznać warunki, jakie kryją się za konkretnym produktem finansowym w danym banku.

Jak uruchomić debet?

Przyznanie debetu odbywa się w podobny sposób do aplikowania o kredyt gotówkowy. Na początku trzeba więc zgłosić się do banku. Można to zrobić podczas wizyty w oddziale lub za pośrednictwem infolinii. Najszybszą metodą jest jednak złożenie wniosku o debet na koncie bankowym przez Internet.

Następnie trzeba odczekać na decyzję banku, co zwykle trwa krótko. Bank dokona analiz naszej zdolności i historii kredytowej. Na tej podstawie podejmie decyzję, czy wyraża zgodę na ustalenie limitu debetowego. Jeśli tak, to poda nam wysokość proponowanego limitu.

Po przyznaniu debetu możemy z niego korzystać określony czas. Zwykle jest to jeden rok. Po minięciu tego okresu mamy możliwość złożenia wniosku o odnowienie limitu debetowego, np. na kolejne 12 miesięcy.  Równie dobrze możemy wtedy złożyć wniosek o podwyższenie kwoty limitu. Zazwyczaj możemy też bez problemu podjąć decyzję o wcześniejszym zamknięciu limitu zadłużenia. Większość banków taką opcję oferuje za pośrednictwem konta online lub aplikacji mobilnej.

Czym limit debetowy różni się od kredytu?

Zasadniczo po debet na koncie sięgamy z tego samego powodu, co po kredyt gotówkowy. Chcemy po prostu otrzymać dodatkową sumę pieniędzy do przeznaczenia na dowolny cel. Jednocześnie zgadzamy się zwrócić otrzymaną kwotę w późniejszym terminie wraz z naliczonymi odsetkami i innymi kosztami. To zaś, czy finansowanie zostanie przyznane, zależy od historii i zdolności kredytowej.

Mimo tych podobieństw z formalnego punktu widzenia limit zadłużenia w ramach debetu jest czym innymi niż kredyt, w tym kredyt odnawialny czy gotówkowy. O ile bowiem kredyt jest wypłacany z osobnego produktu finansowego, o tyle debet na koncie należy bardziej traktować jako usługę finansową związaną z kontem bankowym. 

Różnica dotyczy też wysokości finansowania. Zazwyczaj limit kredytowy z debetu opiewa na niewielkie sumy. Sięgamy po niego, by zrealizować transakcje o relatywnie niewysokiej wartości. Tymczasem warto kredytów gotówkowych bywa liczona nawet w setkach tysięcy złotych. Ponadto debet na koncie zwykle spłaca się jednorazowo i automatycznie. Ma to miejsce tuż po odebraniu przelewu. Z kolei spłata kredytów jest podzielona na raty.

Limit odnawialny czy karta kredytowa: co lepsze?

Pod wieloma względami debet na koncie działa tak, jak karta kredytowa. W obu przypadkach możemy wielokrotnie sięgać po dodatkowe środki finansowe do kwoty równej wartości ustalonego limitu. Uzyskane w ten sposób pieniądze możemy rozdysponować w dowolny sposób.

Jednakże korzystając z karty kredytowej, zwykle mamy więcej czasu na spłatę. Na ogół spłaty należy dokonać w ciągu 60 dni. Ponadto na karcie kredytowej poniekąd w standardzie pojawia się okres bezodsetkowy. Oczywiście, przy utworzeniu limitu na rachunku nie otrzymamy fizycznej karty kredytowej. Co ciekawe, czasem tak samo jest w przypadku karty kredytowej, która może przecież zostać wydana w wirtualnej formie. Z koeli pod względem kosztowym debet na koncie i karta kredytowa prezentują się podobnie. 

Co jeśli nie spłaci się debetu?

Terminową spłatę debetu podobnie jak spłatę rat kredytu powinno się traktować poważnie. Niespłacony debet może mieć szereg konsekwencji. Największe z nich są następujące:

 • Dodatkowe odsetki naliczane za brak terminowej spłaty;
 • Przesyłanie wezwań do zapłaty;
 • Wyłączenie możliwości dalszego korzystania z debetu na koncie;
 • Przesyłanie informacji o zległym zadłużeniu do baz BIG.

W skrajnym przypadku brak uregulowania zaległości finansowych może doprowadzić do działań windykacyjnych, a nawet komorniczych.

Jak działa debet w kontekście zdolności i historii kredytowej?

Zastanawiając się, jak działa debet, trzeba też zrozumieć jego związek ze zdolnością kredytową oraz historią kredytową. Przede wszystkim od tych czynników zależy, czy bank uruchomi debet na rachunku płatniczym. Potrzebna jest więc pozytywna sytuacja w bazach dłużników i regularne dochody.

Uruchomienie debetu na koncie ma też wpływ na bieżącą zdolność kredytową. Na ogół wpływ ten nie jest duży, ponieważ limity debetowe są zwykle niewysokie. Jeśli jednak przykładowo zamierzamy aplikować o kredyt hipoteczny, to warto rozważyć dezaktywację debetu właśnie ze względu na zdolność kredytową.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, że sposób wykorzystania debetu na koncie może być widoczny również w historii kredytowej. Szczególnie istotne jest to, czy spłaty salda debetowego będzie się dokonywać w terminie. Jeśli nie, to stosowne wpisy mogą się pojawić np. w BIG InfoMonitor i BIG KRD. Kiepska sytuacja w tych bazach może zaś zminimalizować szanse na otrzymanie jakiegokolwiek kredytu bankowego.

Jakie uprawnienia ma komornik względem debetu na koncie?

Z zasady komornik ma prawo przejąć środki finansowe dłużnika. Tymczasem środki z debetu na rachunku bankowym są własnością banku. Stąd komornik nie może uruchomić w czyimś imieniu debetu na koncie bankowym.

Należy mieć jednak świadomość, że komornik ma pierwszeństwo przed bankiem w kwestii przejmowania wpłat na konto. Jeśli więc ma się zadłużenie komornicze i wykorzystane środki w ramach przyznanego limitu debetowego, to w pierwszej kolejności spłacane jest zadłużenie komornicze. Dopiero ewentualna nadwyżka jest przekazywana na spłatę limitu debetowego.

Czy korzystanie z limitu debetowego jest opłacalne?

Debet na koncie może okazać się rozsądnym wyjściem, gdy regularnie potrzebujemy uzyskać raczej niewielką ilość dodatkowych środków finansowych. Wystarczy, że raz załatwimy formalności, by potem móc wiele razy wykorzystywać dodatkowe fundusze z rachunku bankowego. Niektórzy traktują zaś debet na koncie, jako opcję na niespodziewane wydatki.

Z debetu korzysta się głównie po to, by lepiej zarządzać swoją bieżącą płynnością finansową oraz poziomem konsumpcji. Niezależenie od powodów uruchomienia debetu, zawsze trzeba pamiętać, by spłaty dokonywać w terminie określonym z bankiem. Tylko wtedy ma się pewność, że nie pojawią się żadne zbędne kłopoty.