Jak sprawdzić numer konta bankowego? Praktyczny poradnik

fot. ADragan/shutterstock

W Polsce stosowany jest międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, który pozwala na weryfikację poprawności numeru oraz informuje o banku, w którym konto jest prowadzone. Ten, z pozoru niewiele znaczący ciąg cyfr, kryje w sobie tę wiedzę. Zobaczmy, jak sprawdzić numer konta bankowego.

Nad polskim systemem bankowym pieczę ma Narodowy Bank Polski (NBP), który jest  bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z  Konstytucją, odpowiada on za wartość polskiego pieniądza. Obok niego działa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która  nadzoruje sektor bankowy i inne instytucje finansowe, a także rynek kapitałowy. 

Numer rachunku bankowego – co się pod nim kryje?

Numer rachunku bankowego to zestawienie cyfr, które wskazuje na określone konto w instytucji bankowej. W Polsce, numer ten składa się z 26 cyfr i jest nazywany numerem IBAN (z ang. International Bank Account Number). Aby zinterpretować numer IBAN, trzeba podzielić go na kilka segmentów.

 • PL – dwa pierwsze znaki to kod państwa (dla Polski to PL).
 • AA – następne dwie cyfry to suma kontrolna.
 • BBBB – kolejne cztery cyfry reprezentują identyfikator banku.
 • CCCCCCCC – następne osiem wskazuje na oddział bankowy, w którym konto zostało otwarte.
 • DDDDDDDDDD – ostateczne 10 cyfr to unikalny numer konta bankowego dla danego klienta.

Na przykład, jeśli numer IBAN ma postać: PL12 3456 7890 1234 5678 9012 3456, to kod kraju to PL, suma kontrolna wynosi 12. Kolejne cztery cyfry (3456) oznaczają identyfikator banku, następne osiem (7890 1234) to numer oddziału, a pozostałe dziesięć (5678 9012 3456) to numer konta bankowego klienta.

Jak sprawdzić numer konta bankowego w aplikacji?

Instytucje bankowe zwykle posiadają dwie aplikacje dla osób indywidualnych. Pierwsza z nich aplikacja internetowa, na którą logujemy się za pomocą komputera, a druga to zwykle rodzaj aplikacji mobilnej, którą instalujemy wcześniej na smartphonie lub tablecie.

W większości aplikacji bankowych sprawdzić numer rachunku bankowego można to zrobić w następujący sposób:

 1. Uruchom aplikację bankową na swoim urządzeniu mobilnym.
 2. Zaloguj się do swojego konta bankowego.
 3. Znajdź sekcję „Konta” lub „Moje konto”.
 4. Wybierz konto, dla którego chcesz zobaczyć numer.
 5. Na ekranie powinny pojawić się szczegóły konta, w tym jego numer.

Jeśli nie możesz znaleźć numeru swojego konta w aplikacji, spróbuj skontaktować się z obsługą klienta banku. Pracownicy banku z pewnością pomogą Ci w znalezieniu odpowiednich informacji.  

Czy na karcie płatniczej znajdziemy numer rachunku klienta?

Na karcie debetowej, lub kredytowej także znajduje się charakterystyczny ciąg cyfr. Wbrew podobieństwu do numeru rachunku bankowego, nie jest to jednak ta sama liczba. Jest to zwykle określenie 

Na karcie płatniczej znajdziemy natomiast:

 •     Nazwa i logo banku wydającego kartę.
 •     Imię i nazwisko właściciela karty.
 •     Numer karty płatniczej.
 •     Data ważności karty.
 •     Kod CVV/CVC (to trzycyfrowy kod znajdujący się na odwrocie karty).
 •     Ewentualnie dane dotyczące transakcji zabezpieczającej, takie jak chip lub pasmo magnetyczne.

Te dane są potrzebne do dokonywania płatności kartą oraz potwierdzania tożsamości właściciela karty. Sa numer powiązanego z kartą konta, będziemy mogli znaleźć dopiero w panelu internetowym lub aplikacji prowadzonymi przez bank wydający kartę 

Są jednak wyjątki od tej reguły. Niektóre banki internetowe wydają karty płatnicze, których numer jest zbieżny z numerem konta, na który można wpłacać pieniądze. Podobna zasada może obowiązywać w kartach prepaidowych, które służą do bezpiecznego opierowania na drobnych kwotach pieniędzy. 

Jak sprawdzić poprawność wprowadzonego konta bankowego?

Aby sprawdzić poprawność numeru konta do przelewu bankowego można skorzystać z różnego rodzaju narzędzi dostępnych w internecie, np. stron internetowych oferujących usługi sprawdzania numerów rachunków bankowych czy aplikacji bankowych, które automatycznie weryfikują poprawność wprowadzonego numeru konta.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie banki wymagają podawania numeru IBAN, a w niektórych przypadkach (np. dla przelewów wewnętrznych w Polsce) wystarczy podać standardowy numer rachunku.

Warto pamiętać, że sprawdzenie poprawności numeru konta nie oznacza automatycznie, że bank prowadzi dany rachunek. Mógł on zostać w międzyczasie np. zamknięty przez klienta lub jest rachunkiem lokaty terminowej, na którą nie można wpłacać pieniędzy.