Jak cofnąć przelew? Odzyskaj swoje pieniądze

Cofnięcie przelewu bankoweg

Podałeś błędny numer konta bankowego? Przez pomyłkę przesłałeś komuś zbyt dużą ilość pieniędzy? W takich sytuacjach  powinieneś dowiedzieć się, jak cofnąć przelew i bezzwłocznie podjąć potrzebne działania. Wtedy to odzyskasz swoje pieniędzy. W tym artykule znajdziesz praktycznie informacje na temat tego, w jaki sposób anulować błędny przelew.

Kiedy anulowanie przelewu jest możliwe?

Jeśli wysłałeś przelew zwykły Elixir i od razu zauważyłeś pomyłkę, to szansę na cofnięcie płatności są wysokie. Powinieneś jednak działać natychmiastowo i od razu skontaktować się z bankiem. W tym celu możesz np. zadzwonić na infolinię i poinformować pracownika banku o tym, że chcesz cofnąć zlecenie przelewu.

Inaczej będzie, gdy dopiero po czasie zorientowałeś się, że przesłałeś błędny przelew Elixir. Pytanie jak cofnąć przelew również nie doczeka się odpowiedzi, jeśli przesłałeś płatność natychmiastową. Wcale jednak nie oznacza to, że nie możesz odzyskać pieniędzy. W takiej sytuacji trzeba zastanowić się nad tym, jak odzyskać błędnie przesłane środki finansowe.

Na ogół bezproblemowo można anulować przelewy z datą przyszłą. Jeśli przykładowo ustaliliśmy przelew, który ma zostać przesłany za kilka dni, to możemy go anulować przed określoną datą transakcji. Zazwyczaj możemy to wykonać w jedną chwilę za pośrednictwem bankowości internetowej.

Jak szybko anulować błędną płatność?

W krótkim przedziale czasowym anulowanie standardowego przelewu bankowego jest wykonalne. Ma się na to czas, zanim dyspozycja płatnicza Elixir zostanie przekierowana z banku do Krajowej Izby Rozliczeniowej. Takie sesje wychodzące w większości banków mają miejsce trzy razy dziennie tj. około 8:00, 12:00 oraz 15:00. 

Powyższa reguła obowiązuje dla przelewów między dwoma różnymi bankami, np. PKO BP i ING. W przypadku przelewów wewnętrznych transakcje księgowane w parę minut niezależnie od sesji Elixir. Przelew wewnętrzny to taki, który odbywa się w tym samym banku. Przykładem jest tu sytuacja, gdy zarówno nadawca, jak i  odbiorca przelewu prowadzą rachunki w Santander Bank Polska.

Jeśli anulowanie przelewu ma mieć miejsce, to powinniśmy zadzwonić na infolinie lub udać się do placówki banku. Czas ma tu ogromne znacznie. Z każdą upływającą minutą zmniejsza się szansa na to, że uda się cofnąć płatność. 

W jaki sposób następuje zwrot środków?

Gdy w banku zgłosimy chęć wycofania błędnego przelewu, to nasza tożsamość zostanie sprawdzona. Podczas rozmowy telefonicznej możemy się więc spodziewać szeregu pytań weryfikacyjnych. Tymczasem podczas wizyty w banku pracownik sprawdzi nasz dowód osobisty. Potwierdzenie tożsamości jest konieczne ze względów bezpieczeństwa.

Następnie pracownik banku postara się w naszym imieniu zlecić polecenie cofnięcie przelewu. Przy odpowiednio szybkiej reakcji powinno się to udać. Pracownik banku czasem ma możliwość cofnięcia płatności z poziomu swoich uprawnień w danym systemie bankowym. Innym razem może zaś jeszcze próbować nawiązać kontakt z Krajową Izbą Rozliczeniową. 

Jeśli wszystko się powiedzie, to w ciągu paru godzin środki powinny wrócić na nasz rachunek bankowy. Należy mieć na uwadze, że w poszczególnych bankach procedury mogą być nieco inne. Czasem pracownik banku będzie wymagał od nas złożenia wniosku z podpisem, który uprawni go do podjęcia próby anulowania przelewu.

Jak dowiedzieć się, kim jest odbiorca błędnego przelewu?

Zdarza się, że na anulowanie przelewu będzie już za późno. Po prostu transakcja została przekierowana do Krajowej Izby Rozliczeniowej, by następnie środki trafiły do banku odbiorcy, a finalnie na jego rachunek. W takiej sytuacji powinniśmy dążyć do zwrotu błędnego przelewu. Należy jednak mieć świadomość, że to nadawca przelewu ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych. Jeśli wkradła się jakaś pomyłka, to nie możemy złożyć żadnej reklamacji na usługi bankowe. Wszakże bank nie popełnił żadnego błędu. 

Wciąż jednak normy prawne w pewien sposób nakazują, by bank pomógł nam w odzyskaniu pieniędzy. Nie będzie to jednak już polegało na cofnięciu płatności, gdyż w pewnym momencie jest już to technicznie niewykonalne. Możemy jednak poprosić, aby bank skontaktował się z odbiorcą błędnego przelewu. Następnie odbiorca przelewu powinien zwrócić środki na wskazany przez bank rachunek techniczny. Finalnie środki z tego rachunku technicznego powinny zostać przekazane z inicjatywy banku na nasze konto.

Co jeśli odbiorca przelewu nie chce zwrócić płatności?

Zasadniczo zgodnie z prawem odbiorca omyłkowo przesłanego przelewu powinien nam po prostu zwrócić nienależne środki finansowe. Wynika to zwłaszcza z kodeksu cywilnego, w którym pojawia się zapis o bezpodstawnym wzbogaceniu się. Możliwe są jednak różne scenariusze. Przykładowo odbiorca przelewu może nie reagować na informację przesłaną od banku. Powodem może być choćby to, że po prostu przeoczył wiadomość od banku i nie zauważył jeszcze otrzymania błędnego przelewu.

Jeśli tego typu polubowne próby rozwiązania sprawy nie przyniosły skutku, to mamy możliwość podjęcia działań prawnych. Konieczne będzie ustalenie danych osobowych odbiorcy danego błędnego przelewu. Tutaj także może nam pomóc bank. Zasadniczo o ujawnienie danych osobowych możemy poprosić bank po 30 dniach, licząc od momentu poinformowania banku o przesłaniu błędnej płatności.

Ile kosztuje cofnięcie przelewu bankowego?

Uogólniając, cofnąć przelew można za darmo lub z poniesieniem minimalnego kosztu. Zazwyczaj maksymalny koszt takiej operacji opiewa na kwotę do kilkudziesięciu złotych. Dokładne opłaty zależą od polityki danego banku i rodzaju konta. Inne koszty mogą zostać naliczone przy kontach osobistych i firmowych.

Zawsze precyzyjne informacje na temat tego, ile kosztuje cofnięcie przelewu, znajdziemy w tabeli opłat i prowizji. Takowa jest udostępniana na stronach internetowych banków. Informacje w tej kwestii możemy też pozyskać podczas rozmowy z przedstawicielem danego banku.

Które błędy w przelewach są dopuszczalne?

Przed wysłaniem przelewu w dyspozycji wpisujemy szereg danych. Każda podana przez nas informacja ma pewne znaczenie. Jednakże błędy w poszczególnych polach mają zupełnie inne skutki. Praktycznie żadne większe konsekwencje nie wystąpią, jeśli błąd dotyczy danych odbiorcy. Gdy przykładowo w adresie odbiorcy przelewu pojawi się literówka, to przelew i tak zostanie prawidłowo rozliczony. Dla banków wiążące są bowiem nie dane adresowe i osobowe, a wskazany numer konta.

Błąd w tytule przelewu również nie powinien być dużym problemem. Taka pomyłka może jednak wprowadzić pewne zamieszanie, zwłaszcza jeśli do danego odbiorcy środki przesyłamy systematycznie. Tytuł przelewu pozwala bowiem łatwo zidentyfikować odbiorcy, czego konkretnie dotyczy dana płatność.

Z kolei błędna kwota przelewu ma już poważne konsekwencje. Jeśli przesłaliśmy za mało pieniędzy, to zwykle wystarczy tylko przesłać drugą płatność wyrównującą. Gdy jest odwrotnie i przelew opiewał na zbyt wysoką kwotę, to skontaktujmy się z odbiorcą. Tego typu sprawy zazwyczaj można załatwić polubownie. Po kontakcie odbiorca przelewu po prostu odeśle nam nadwyżkę.

Największy problem pojawia się, gdy to numer rachunku bankowego jest niewłaściwy. W takiej sytuacji całość środków trafi do kogoś, kogo nawet nie znamy. Nie mamy więc nawet możliwości nawiązania kontaktu. Wtedy to właśnie szybkie działanie i poinformowanie swojego banku o całej sytuacji jest szczególnie istotne.

Porady na przyszłość: co sprawdzić przed wysłaniem przelewu?

Zwykle można anulować przelew lub wyegzekwować zwrot niezależnie przesłanych środków. Z pewnością jednak lepiej jest unikać tego typu sytuacji. Na przyszłość podczas wysyłania przelewów, pamiętajmy więc o następujących regułach:

  • Przed przesłaniem przelewu wpisane dane trzeba powtórnie sprawdzić. To najprostszy sposób upewnienia się, że nigdzie nie ma żadnego błędu.
  • Dane warto też zweryfikować w ramach autoryzacji przelewu. Przelewy bankowe zatwierdzamy kodami SMS lub z poziomu aplikacji mobilnej. Tam również możemy zweryfikować kwotę przelewu oraz inne dane.
  • Dobrze jest ustalić niewysokie limity przelewów. To znacznie zmniejszy ryzyko przesłania zbyt dużej ilości środków.

Najważniejsze jest to, by przelewów nie wysyłać w pośpiechu. To właśnie pośpiech jest praprzyczyną większości omyłkowych transakcji. Dobrą wskazówkę jest też zwracanie uwagi na wszelkie komunikaty wyświetlane w szeroko pojętej bankowości elektronicznej. Banki często sugerują nam, abyśmy upewnili się, czy wpisane dane na pewno są poprawne. Często też systemy bankowe potrafią wychwycić np. za krótki numer konta bankowego.

Czy można wycofać błędny przelew BLIK?

Podczas przesyłania przelewu BLIK mamy czasem jeszcze możliwość cofnięcia transakcji. Ta sposobność jest dostępna do momentu, gdy przy danej transakcji znajduje się przycisk „Anuluj”. Wystarczy kliknąć ten przycisk, po czym powinniśmy zobaczyć informację, że udało się cofnąć przelew BLIK.

Kiedy przycisk „Anuluj” przestaje być dostępny, to transakcja zostaje przeprowadzana. Aplikacja mobilna BLIK powstała w celu przeprowadzania płatności natychmiastowych. Anulowanie już przetworzonej płatności jest więc niewykonalne. W razie pomyłki pozostaje nam opcja kontaktu z niewłaściwym odbiorcą i poproszenie o zwrot płatności.

W jaki sposób cofnąć przelew PayPal?

Cofanie płatności z konta PayPal wygląda podobnie do anulowania transakcji BLIK. Podczas przesyłania przelewu możemy kliknąć przycisk „Anuluj”. To sprawi, że dyspozycja przesłania środków finansowych zostanie anulowana. Jednym z wariantów jest też przesłanie płatności PayPal na nieprawidłowy adres e-mail. Innymi słowy, jest to próba przesłania środków do kogoś, kto nie posiada konta PayPal. Wtedy również powinniśmy kliknąć przycisk „Anuluj”, gdy tylko odkryjemy pomyłkę.

Sprawa staje się bardziej skomplikowana, gdy przelew PayPal zostanie prawidłowo przetworzony. Należy zwrócić uwagę, że PayPal nie jest bankiem, tylko amerykańską instytucją płatniczą. Kontakt z działem obsługi klienta raczej nie pomoże nam odzyskać pieniędzy. Wciąż jednak mamy możliwość skontaktowania się z odbiorcą płatności. W skrajnych przypadkach jednym rozwiązaniem pozostaje skierowanie sprawy na drogę sądową.

Anulowanie przelewu, czyli czas to pieniądz

Gdy chcemy cofnąć przelew, to powinniśmy podjąć szybkie działania. Przy błyskawicznej reakcji możliwe jest anulowanie transakcji. Jeśli przelewu nie uda się cofnąć, to możemy przejść do działań mających na celu uzyskanie zwrotu środków. Wtedy to miejsce będzie miał swego rodzaju przelew zwrotny od odbiorcy błędnej transakcji. 

Zwykle wszystko załatwimy polubownie. W rzadszych i skomplikowanych sprawach powinniśmy zidentyfikować odbiorcę przelewu, a następnie rozważyć dostępne krotki prawne. Myśląc o tym, jak cofnąć przelew trzeba pozostać w kontakcie ze swoim bankiem. Pracownicy banku mogą anulować transakcje, albo w inny sposób wspomóc nas w odzyskaniu pieniędzy.