Jak działa lokata? Porównanie lokaty i konta oszczędnościowego

Jak działa lokata

Zarówno lokata, jak i konto oszczędnościowe służą do odkładania pieniędzy i pomagają je także pomnożyć dzięki oprocentowaniu. Pomimo tych podobieństw oba produkty się znacząco różnią. Dowiedz się zatem, jak działa lokata, a jak konto oszczędnościowe i które z nich wybrać w zależności od potrzeb.

Co to jest i jak działa lokata bankowa?

Lokata bankowa to nic innego jak specjalny rachunek, na którym możesz zdeponować swoje środki pieniężne na z góry określony czas. Zgodnie z umową musisz się także zobowiązać do tego, że nie wycofasz ich przed końcem tego ustalonego terminu. W zamian za to bank wypłaci Ci odsetki, ponieważ w tym czasie będzie mógł wykorzystać Twoje pieniądze np. do akcji kredytowej. Jeśli więc zrezygnujesz z lokaty przed terminem, stracisz prawo do takich odsetek.

Jest to najprostszy sposób wyjaśnienia, jak działa lokata i dotyczy to także najpopularniejszego jej wariantu, czyli lokaty terminowej. Warto to wspomnieć, że w zależności od okresu deponowania pieniędzy wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje lokat bankowych:

 • krótkoterminowe – w ich przypadku czas oszczędzania wynosi do 12 miesięcy,
 • długoterminowe – czas ich obowiązywania wynosi od 1 do kilku lat.

Oprócz tego lokaty mogą być odnawialne i nieodnawialne. Te pierwsze odnawiają się automatycznie na kolejny okres oszczędzania, natomiast te drugie nie i wiążą się z koniecznością odebrania z banku zdeponowanych środków (w praktyce są one po prostu przelewane przez bank na wskazane konto osobiste klienta po zakończeniu umowy).

Czym jest i jak działa konto oszczędnościowe?

Wiemy już, jak działa lokata i jaki jest cel jej zakładania. A jak działa konto oszczędnościowe? To także jest oddzielny rachunek bankowy, na którym możesz trzymać swoje nadwyżki finansowe. Za ich zdeponowanie na takim rachunku bank również wypłaci Ci odsetki. W tym przypadku jednak cały czas możesz swobodnie korzystać ze swoich pieniędzy zgromadzonych na takim koncie oszczędnościowym, a więc w dowolnym momencie powiększać je o kolejne kwoty lub je wypłacać w razie potrzeby. Co ważne, żadne z tych działań nie spowoduje utraty prawa do odsetek.

Z racji możliwości takiego swobodnego korzystania z pieniędzy konto oszczędnościowe nie ma z góry określonego terminu trwania umowy. W istocie możesz go prowadzić przez długie lata, ale też w każdej chwili zamknąć i wycofać z niego wszystkie pieniądze.

Lokata i konto oszczędnościowe – cechy wspólne

Lokata i konto oszczędnościowe mają kilka cech wspólnych, ponieważ oba produkty:

 • znajdują się w ofercie banków,
 • mają charakter produktów oszczędnościowych,
 • zgromadzone na nich środki są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (maksymalnie do kwoty o równowartości 100 000 euro w danym banku),
 • są oprocentowane, a więc zapewniają odsetki od zdeponowanych kwot,
 • są opodatkowane podatkiem Belki, który jest odprowadzany wyłącznie od zysków, a więc od wypracowanych odsetek.

Warto też dodać, że zarówno z lokat, jak i kont oszczędnościowych mogą korzystać nie tylko klienci indywidualni, ale także firmy.

Najważniejsze różnice między lokatą a kontem oszczędnościowym

Różnice między lokatą a kontem oszczędnościowym dotyczą wielu kwestii, w tym także tej najważniejszej, czyli dotyczącej oprocentowania. W poniższej tabeli prezentujemy te najważniejsze.

Różnice Lokata Konto oszczędnościowe
Okres trwania umowy

Z GÓRY OKREŚLONY

Najczęściej lokaty można założyć na 3, 6, 12, 18 lub 24 miesiące

NIEOKREŚLONY
Ograniczenia w zakresie kwoty depozytu TAK
Banki dość często określają minimalną i maksymalną kwotę lokaty. Zwykle jednak wystarczy 1000 zł, by otworzyć lokatę.
NIE
Oszczędzać można już od przysłowiowej złotówki
Oprocentowanie WYŻSZE Oprocentowanie lokat jest stałe i z reguły jego stawka rośnie wraz z okresem oszczędzania.W 2023 r. najlepsze lokaty mają oprocentowanie 7-8% w skali roku dla nowych środków. NIŻSZE Oprocentowanie kont oszczędnościowych jest zmienne i standardowo w 2023 r. wynosi od 0,5 do 2% w skali roku. Jedynie dla zakładających konta banki proponuje wyższe oprocentowanie przez pierwsze miesiące oszczędzania np. 7%.
Możliwość zwiększenia kwoty oszczędności
w trakcie trwania umowy
NIE TAK
Skutki wycofania części lub całości środków w trakcie trwania umowy UTRATA PRAWA DO ODSETEK BRAK KONSEKWENCJI

Konto oszczędnościowe czy lokata – co wybrać?

Jeśli wiesz, jak działa lokata, a jak konto oszczędnościowe, nie będziesz mieć problemu z wyborem odpowiedniego produktu. Wszystko bowiem zależy od tego, ile masz kapitału i co chcesz z nim zrobić.

Wybierz lokatę, jeśli:

 • chcesz osiągnąć wyższy zysk z odsetek,
 • możesz sobie pozwolić na zablokowanie dostępu do oszczędności przez dłuższy czas (czyli np. nie planujesz w określonym czasie większych wydatków),
 • masz okazję skorzystać z promocji lokaty na nowe środki, która zapewnia znacznie wyższe oprocentowanie niż w standardowej ofercie.

Zdecyduj się natomiast na konto oszczędnościowe w sytuacji gdy:

 • chcesz regularnie odkładać określone sumy z bieżących dochodów w celu uzbierania większej kwoty oszczędności,
 • wolisz mieć dostęp do swoich oszczędności, czyli móc w każdej chwili wypłacić z nich potrzebną sumę.

Tak naprawdę warto mieć oba produkty – i konto oszczędnościowe i lokatę. Na tym pierwszym rachunku można bowiem odkładać co miesiąc z pensji mniejsze kwoty w celu stworzenia bezpiecznej poduszki finansowej. Większe sumy zaoszczędzonego kapitału warto natomiast umieszczać na lokatach, aby je po prostu skuteczniej pomnożyć.

Pamiętaj jednak, że ważny jest wybór samego produktu oszczędnościowego. Pomocny w tym jest dobry ranking lokat bankowych i kont oszczędnościowych, ponieważ znajdziesz w nim takie produkty na najlepszych warunkach, czyli np. o najwyższym oprocentowaniu.