Czy do przelewu wystarczy numer konta? Objaśniamy wymogi banków.

Czy do przelewu wystarczy numer konta

W Polsce od lat obowiązują przepisy, zgodnie z którymi do wykonania przelewu powinien wystarczyć sam numer rachunku bankowego odbiorcy. Jego nazwisko, nazwa, czy też adres nie mają żadnego znaczenia dla realizacji płatności. Czy faktycznie tak jest? Czy do przelewu wystarczy numer konta? Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy, a jakie wymagania w tym zakresie mają banki.

Dane do przelewu – które są faktycznie potrzebne?

Aktualnie większość z nas realizuje przelewy z konta osobistego online, w bankowości elektronicznej lub aplikacji. Jest to bowiem znacznie wygodniejsze niż zlecanie płatności w bankowym okienku. Z pozoru wykonanie takiego przelewu przez Internet jest też bardzo proste. Sprowadza się przecież do wypełnienia formularza oraz autoryzacji transakcji np. kodem SMS. Co ważne, do internetowego przelewu potrzebne są nam głównie dane odbiorcy płatności, ponieważ nasze, czyli zleceniodawcy, bank sam sobie pobiera z bankowości elektronicznej.

Problem w tym, że w formularzu przelewu widnieje sporo rubryk i czasami nie wiemy, co w nich wpisać lub zwyczajnie nie mamy wszystkich danych. Pojawiają się wówczas różne pytania np. czy do przelewu wystarczy numer konta? Czy adres jest też potrzebny do przelewu? Albo co z tą nazwą odbiorcy? Co wpisać w tej rubryce, jeśli nie znamy np. nazwy dostawcy usługi, a musimy ją pilnie opłacić? I czy pominięcie niektórych danych spowoduje, że przelew nie zostanie zrealizowany?

Poniżej wyjaśnimy wszystkie te kwestie, a więc jakie faktycznie dane do przelewu są potrzebne, by został on zrealizowany.

Czy do przelewu wystarczy numer konta? Co mówią o tym przepisy?

W Polsce kwestie realizowania przelewów reguluje m.in. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która implementuje w tym zakresie przepisy unijne. Znajdziemy w niej zasady wykonywania tzw. zleceń płatniczych, czyli m.in. właśnie przelewów bankowych.

Zgodnie z art. 143 tego aktu prawnego zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy, jeśli zrealizowano je zgodnie z unikatowym identyfikatorem podanym w treści zlecenia, bez względu na dostarczone przez użytkownika inne informacje dodatkowe. Przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego.

Powyższy przepis dość jednoznacznie wskazuje, czy do przelewu wystarczy numer konta odbiorcy – tak, ale w praktyce tylko na jego podstawie nie zrealizujemy płatności w większości banków.

Dane do przelewu – jakie są wymagane przez banki?

Każdy, kto kiedykolwiek zlecał przelew, doskonale wie, że do jego wykonania potrzebnych jest więcej danych niż sam numer konta odbiorcy. W przypadku standardowego przelewu krajowego Elixir formularz zlecenia płatności w bankowości elektronicznej zawiera zwykle następujące rubryki:

 • nazwa odbiorcy,
 • adres odbiorcy,
 • numer rachunku odbiorcy,
 • kwota przelewu,
 • tytuł przelewu.

Czy to oznacza, że wszystkie te dane do przelewy są potrzebne, aby bank zrealizował transakcję? Nie, ponieważ obowiązkowe do wypełnienia są zazwyczaj wyłącznie następujące pola:

 • nazwa odbiorcy,
 • numer rachunku odbiorcy,
 • kwota przelewu,
 • tytuł przelewu.

Jeśli chodzi o dane odbiorcy, to banki potrzebują więc głównie jego nazwy oraz numeru rachunku bankowego. Co ważne, nazwę odbiorcy można wpisać dowolną i niekoniecznie pokrywającą się z rzeczywistością, co szerzej wyjaśnimy niżej.

Czy do przelewu wystarczy numer konta? Teoretycznie tak, w praktyce nie.

Jak już wiemy, w świetle przepisów banki powinny realizować przelewy, jeśli podamy wyłącznie numer rachunku odbiorcy, a więc bez pozostałych jego danych takich jak imię i nazwisko oraz adres. W istocie tylko numery kont zleceniodawcy i odbiorcy są wystarczające do realizacji przelewu także pod kątem technicznym. Tylko one są bowiem brane pod uwagę przez bankowy system rozliczeniowy.

Banki jednak wymagają podawania większej ilości danych i należy się z tym pogodzić. W większości z nich do realizacji przelewu wystarczy jednak sam numeru konta odbiorcy oraz jego nazwa. Adresu nie musimy wpisywać, choć oczywiście możemy to zrobić. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie krajowych przelewów Elixir. Do przelewów zagranicznych np. SWIFT lub SEPA potrzebne są bowiem już kompletne dane odbiorcy.

Czy bank sprawdza dane odbiorcy przelewu?

Skoro jedynym identyfikatorem płatności jest numer rachunku, pojawia się pytanie, czy jeśli podamy dobry numer konta i złe pozostałe dane odbiorcy, to czy bank zrealizuje taką płatność? I czy bank w ogóle sprawdza dane odbiorcy przelewu? Odpowiedzi na te pytania pewnie zaskoczą wiele osób, ponieważ brzmią one następująco:

 • banki nie mają obowiązku weryfikować poprawności danych wpisanych w zleceniu przelewu,
 • przelew zostanie zrealizowany, jeśli tylko podany jest prawidłowo jego numer konta, nawet jeśli nazwa i adres odbiorcy są błędne.

Teoretycznie więc, obojętne co wpiszemy w rubrykach „nazwa odbiorcy przelewu”, czy też „adres odbiorcy”, przelew zostanie wysłany, o ile podamy właściwy numer rachunku.

Odpowiedzialność banku za nieprawidłowe dane w przelewie

Może się zdarzyć, że wskutek zwykłej pomyłki wpiszemy w formularzu przelewu złe dane odbiorcy. Co wtedy? Jak już wiemy, jeśli błędy dotyczyły wyłącznie danych dodatkowych takich jak nazwa i adres odbiorcy, bank zrealizuje przelew. O ile więc podamy właściwy numer rachunku, nie musimy się niczym martwić, ponieważ płatność dotrze do odbiorcy.

Problem może się pojawić, gdy wpiszemy w formularzu przelewu błędny identyfikator płatności, czyli numer konta bankowego odbiorcy. Możliwe są tu jednak dwa scenariusze:

 • wpisany błędny numer konta nie istnieje w systemie bankowym – wówczas bank po prostu nie zrealizuje przelewu, a więc środki nie zostaną pobrane z naszego rachunku;
 • błędnie podane konto istnieje – w takiej sytuacji przelew zostanie zrealizowany i w praktyce trafi do innej osoby lub instytucji, nawet jeśli nie będą się zgadzać pozostałe dane odbiorcy.

W tym drugim przypadku bank niestety nie ponosi odpowiedzialności za nasz błąd. Jednak zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2018 r. musi nam pomóc odzyskać pieniądze z tytułu takiej błędnej transakcji. Jak cofnąć przelew w takim przypadku?

Najpierw musimy poinformować bank o swojej pomyłce i poprosić go o interwencję. Wówczas powinien on w ciągu 3 dni skontaktować się z odbiorcą przelewu i wezwać go do zwrotu środków w ciągu 30 dni. Jeśli odbiorca nie wywiąże się z tego terminu, bank musi podać nam jego dane osobowe, abyśmy mogli samodzielnie dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Jak wykonać prawidłowo przelew? Czy do przelewu wystarczy numer konta?

Wiemy już, czy do przelewu wystarczy numer konta – niby tak, ale w praktyce bez uzupełnienia innych rubryk w formularzu przelewu bank nam po prostu go nie przyjmie do realizacji. Co więcej, przy uzupełnianiu zlecenia płatności musimy bardzo uważać, bo niektóre pomyłki mogą skutkować poważnymi problemami. Jak zatem prawidłowo wykonać przelew? Wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach:

 1. Pilnuj, by przede wszystkim prawidłowo wpisać numer rachunku odbiorcy, bo to on jest jedynym identyfikatorem płatności. W Polsce taki numer konta powinien składać się zawsze z 26 cyfr.
 2. Jeśli bank wymaga wpisania innych danych odbiorcy, postaraj się je również wpisać prawidłowo. Choć nie zmieni to nic w kwestii realizacji płatności, to może pomóc przy ewentualnym odzyskiwaniu błędnie wysłanego przelewu.
 3. Wpisz właściwie tytuł przelewu. Jest to ważne zwłaszcza przy regulowaniu zobowiązań wobec różnych instytucji, które na co dzień księgują setki lub tysiące płatności. Aby płatność została prawidłowo rozliczona, warto wpisać w tytule przelewu właściwy numer faktury, czy też umowy kredytu lub pożyczki.
 4. Przed autoryzacją przelewu postaraj się jeszcze raz sprawdzić numer konta oraz pozostałe dane, jakie wpisałeś w formularzu.

Na koniec warto wyjaśnić, że obecnie bankowe systemy transakcyjne są tak skonstruowane, aby maksymalnie ułatwić zlecanie przelewów. Wykonując taki przelew w bankowości elektronicznej, możesz się zatem spodziewać, że wyświetli Ci się komunikat np. w przypadku nieuzupełnienia wymaganego pola lub gdy podasz nieistniejący numer konta bankowego. Nie musisz się zatem zastanawiać, czy do przelewu wystarczy numer konta. System transakcyjny bowiem dość szybko rozwieje Twoje wątpliwości, po prostu żądając podania dodatkowych danych.