Nadpłata kredytu gotówkowego. Czy warto nadpłacać zobowiązanie?

Nadpłata kredytu gotówkowego

Nadpłata kredytu gotówkowego to sposób na spore oszczędności na odsetkach. To nie wszystko, ponieważ nadpłacając zobowiązanie, masz też szansę na znaczne skrócenie okresu kredytowania. Sprawdź, jak nadpłacać kredyt gotówkowy i jakie korzyści Ci to przyniesie.

Do najpopularniejszych kredytów konsumpcyjnych należą kredyty gotówkowe. Choć banki oferują je nawet do kwoty 150-200 tys. zł, według danych BIK średnia wartość kredytu gotówkowego udzielonego we wrześniu 2023 r. wyniosła 23 471 zł. Najczęściej takie kwoty rozkładane są na około 48 miesięcy. Przy większych zobowiązaniach okres spłaty może natomiast wynieść nawet 8-10 lat. Jednym ze sposobów na skrócenie tak długiego czasu trwania umowy jest właśnie nadpłacanie kredytu.

Na czym polega nadpłata kredytu gotówkowego?

Standardowo kredyt gotówkowy należy regulować w comiesięcznych ratach, których wysokość i terminy spłaty są dokładnie określone w harmonogramie. Jeśli więc takie raty wynoszą np. 550 zł co miesiąc, to powinno się je wpłacać właśnie w takiej wysokości w wyznaczonych terminach.

Nadpłata kredytu gotówkowego to zatem nic innego jak wpłacenie na rachunek kredytowy dodatkowej kwoty pieniędzy na poczet spłaty zobowiązania niż wynika to z harmonogramu. Nadpłatą będzie więc np.:

  • wpłacenie standardowej raty powiększonej o dodatkową sumę (w naszym przykładzie np. w wysokości 1000 zł, a nie 550 zł),
  • przelanie na rachunek kredytowy w danym miesiącu dowolnej dodatkowej kwoty, pomimo uregulowania już przypadającej na ten miesiąc raty.

W każdym przypadku aby nadpłacać kredyt, należy więc wygospodarować na ten cel dodatkowe środki.

Czy można nadpłacać kredyt gotówkowy? Co na to banki?

Dla banku najkorzystniejszą sytuacją jest, gdy kredytobiorca trzyma się harmonogramu spłat, a więc spłaca raty w ustalonej wysokości i w wyznaczonych terminach. Wówczas bowiem bank otrzymuje dokładnie taką sumę odsetek, jaką sobie oszacował przy udzieleniu kredytu. Każda nadpłata kredytu gotówkowego powoduje natomiast zmniejszenie tej kwoty odsetek, a więc i zysku banku z tytułu umowy kredytowej.

Na szczęście banki nie mogą zabronić klientom nadpłacania zobowiązania, ponieważ taka możliwość zagwarantowana jest w przepisach. Chodzi tu konkretnie o Ustawę o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.  Art. 48 tej ustawy mówi wyraźnie, że konsument ma prawo w każdej chwili do spłacenia całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej.

Przepis ten obowiązuje od 18 grudnia 2011 r., kiedy to powyższa ustawa weszła w życie. Prawo do nadpłaty zobowiązania dotyczy zatem wszystkich umów o kredyty gotówkowe zawartych po tym terminie, o ile spełniają one warunki kredytu konsumenckiego. Chodzi więc tutaj o kredyty w kwocie do 255 550 zł, które zostały udzielone osobie fizycznej na cel niezwiązany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. W praktyce są to więc produkty znajdujące się w ofertach banków dla klientów indywidualnych, w tym także pożyczki i kredyty gotówkowe przez internet.

Jakie korzyści przynosi nadpłata kredytu gotówkowego?

Nadpłacanie kredytu gotówkowego wiąże się z większym wysiłkiem finansowym, jednak się opłaca. Każda nadpłata zobowiązania powoduje bowiem szybsze zmniejszenie kapitału kredytu, a więc także naliczanych od niego odsetek. Jakie przynosi to konkretnie korzyści, wyjaśniamy niżej.

Korzyść nr 1: obniżenie rat lub skrócenie okresu kredytowania

Wskutek nadpłaty kredytu gotówkowego obniża się jego kapitał, od którego naliczane są odsetki. W związku z tym po takiej nadpłacie bank musi je przeliczyć na nowo i skorygować harmonogram spłat zobowiązania.

Zazwyczaj w takiej sytuacji banki obniżają kolejne raty. Istnieje jednak opcja pozostawienia ich na dotychczasowym poziomie i wówczas skróceniu ulega okres kredytowania.

Czy lepiej nadpłacić kredyt i skrócić okres kredytowania, czy może obniżyć raty? Pierwsza opcja jest zwykle korzystniejsza pod kątem finansowym, bo generuje większe oszczędności na odsetkach. Ponadto dzięki skróceniu okresu kredytowania można szybciej pozbyć się zadłużenia. Jednak ten wariant najbardziej się opłaca w sytuacji, gdy dokonasz jednej większej nadpłaty. Skrócenie okresu kredytowania może się bowiem wiązać z koniecznością podpisania aneksu do umowy i za taką formalność banki często pobierają opłatę.

Jeśli natomiast chcesz regularnie nadpłacać kredyt niewielkimi sumami, to wygodniej będzie Ci wybrać opcję obniżenia kolejnych rat, która nie wiąże się z dodatkowymi formalnościami.

Korzyść nr 2: oszczędności na odsetkach

Wiesz już, co się dzieje z odsetkami przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego lub jego nadpłacie. Ogólnie bank wylicza odsetki od pozostałej do spłaty kapitału kredytu i potem dolicza je do kolejnych rat kredytowych. Jeśli zatem zmniejszysz ten kapitał wskutek nadpłaty, obniżeniu ulegnie również ogólna kwota odsetek. Innymi słowy, finalnie zapłacisz za kredyt mniej, niż zakładała to umowa kredytowa.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, ile oszczędności zapewni Ci nadpłata kredytu, kalkulator do ich wyliczania znajdziesz w internecie. Podamy Ci tutaj jednak prosty przykład. Przy kredycie gotówkowym na 20 000 zł z okresem spłaty 48 miesięcy i oprocentowaniem 9% w skali roku, łączna suma odsetek powinna wynieść 3 889,64 zł. Jeśli jednak tylko przez pierwsze 6 miesięcy kredytobiorca będzie spłacał raty powiększone o 500 zł, to obniży tę sumę odsetek aż o 1 072,04 zł.

Korzyść nr 3: zwrot prowizji

Wskutek nadpłaty kredytu gotówkowego zaoszczędzisz nie tylko na odsetkach, ale też na pozostałych kosztach kredytowych. Zgodnie z przepisami bank powinien Ci bowiem zwrócić nadpłaconą prowizję, ubezpieczenie, czy też inne tego rodzaju opłaty związane bezpośrednio z kredytem. O zwrot takich kosztów będziesz mógł się jednak dopiero ubiegać po całkowitej spłacie zobowiązania. Większość banków dokonuje go wówczas automatycznie w ciągu 14 dni od daty zamknięcia umowy.

Dowiedz się więcej: Kredyt gotówkowy – maksymalne koszty.

Korzyść nr 4: zwiększenie zdolności kredytowej

Nadpłacanie zobowiązania kredytowego przyniesie Ci jeszcze jedną korzyść: zwiększenie zdolności kredytowej. Wzrośnie ona w pewnym stopniu już wskutek obniżenia kolejnych rat kredytowych. Najbardziej jednak poprawisz ją w momencie, gdy spłacisz kredyt w całości.

Większa zdolność kredytowa przyda Ci się przede wszystkim w sytuacji, gdy postanowisz ubiegać się o inny kredyt np. mieszkaniowy. Wówczas w szczególności warto pomyśleć o jak najszybszej całkowitej spłacie kredytu gotówkowego, bo to znacząco podniesie Twoje możliwości do spłaty kolejnego zobowiązania.

W jaki sposób nadpłacać kredyt gotówkowy?

Zgodnie z przepisami kredyt konsumencki możesz nadpłacać w dowolnym momencie i w każdej kwocie. W większości banków takiej nadpłaty dokonasz w bankowości elektronicznej. Znajdziesz w niej przy swoim kredycie specjalną funkcję dotyczącą wcześniejszej spłaty zobowiązania w części lub całości. Zwykle należy w niej zaznaczyć:

  • kiedy w i jakiej kwocie nastąpi nadpłata kredytu,
  • jakie ma przynieść skutki – czy obniżenie kolejnych rat, czy skrócenie okresu kredytowania.

Są też banki, w których w celu nadpłaty kredytu gotówkowego można po prostu wykonać przelew stosownej kwoty na rachunek kredytowy.

A jaki sposób nadpłaty zobowiązania wybrać? Czy opłaca się nadpłacać kredyt małymi kwotami, czy może lepiej zrobić to jednorazowo większą kwotą? Tak naprawdę oba warianty przyniosą Ci oszczędności. Możesz więc nadpłacać kredyt co miesiąc, wpłacając do banku np. raty powiększone o jakąś kwotę lub raz na jakiś czas przelać na rachunek kredytowy większą sumę pieniędzy.

Na co uważać przy nadpłacie kredytu gotówkowego?

Zanim zdecydujesz się na nadpłatę kredytu, sprawdź, czy bank z tego tytułu nie pobierze od Ciebie dodatkowej prowizji. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim ma bowiem do tego prawo, jeśli kredyt ma oprocentowanie stałe, a jego kwota pozostała do spłaty w okresie 12 kolejnych miesięcy przewyższa trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Taka prowizja wówczas może wynieść maksymalnie 1%.

W praktyce trudno dzisiaj znaleźć bank, który by naliczał prowizję od nadpłaty kredytu gotówkowego. Lepiej jednak to sprawdzić: w warunkach umowy oraz w tabeli opłat i prowizji.

Kiedy warto zdecydować się na nadpłatę kredytu gotówkowego?

Już wiesz, że nadpłata kredytu gotówkowego się opłaca, jednak nie zawsze przyniesie tak samo wymierne korzyści. Zazwyczaj najlepiej się na nią zdecydować na początku okresu kredytowania, gdy raty równe obejmują głównie odsetki, a więc powodują, że kapitał kredytu spłaca się powoli. Wtedy właśnie można więc liczyć na największe oszczędności na odsetkach. Pod koniec okresu kredytowania nadpłata zobowiązania poskutkuje natomiast głównie skróceniem umowy.

Warto też pamiętać, że nadpłata będzie tym bardziej opłacalna, im większy i droższy jest kredyt. Jeśli bowiem ma on niskie oprocentowanie lub jest w niewielkiej kwocie, oszczędności z nadpłacenia zobowiązania mogą być symboliczne.

A skąd wziąć pieniądze na nadpłacanie kredytu? Najlepiej z nadwyżek finansowych, jakie mogą się pojawić np. po otrzymaniu podwyżki w pracy, czy też wskutek odłożenia większej kwoty oszczędności.