Jak wygląda wyciąg z konta bankowego i do czego służy?

Jak wygląda wyciąg z konta bankowego

Przy ubieganiu się o kredyt banki często proszą o wyciąg z konta bankowego, aby na jego podstawie potwierdzić dochody kredytobiorcy. Sprawdź zatem, skąd wziąć taki dokument i czy można go pobrać np. w bankowości elektronicznej. Dowiedz się także, jak wygląda wyciąg z konta bankowego oraz do czego jeszcze może Ci się przydać.

Posiadając konto bankowe, powinieneś wiedzieć, że bank ma obowiązek przesyłać Ci co najmniej raz w miesiącu bezpłatnie wyciąg z rachunku. Wynika on bezpośrednio z przepisów Kodeksu cywilnego, a dokładnie art. 728. Przepis ten jednak mówi także o tym, że bank może Cię informować o zmianach w stanie konta i jego saldzie w inny sposób, o ile wyrazisz na to pisemną zgodę. Może zatem to robić np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wyciąg z konta bankowego – co to jest?

Wyciąg z konta bankowego jest to oficjalny dokument sporządzony przez bank dla właściciela rachunku, w którym widnieją najważniejsze informacje na temat konta z danego okresu. Przede wszystkim są w nim wyszczególnione wszystkie zaksięgowane w jego ramach operacje, czyli:

 • wpływy na konto np. z tytułu wynagrodzenia,
 • obciążenia (wypływy) wynikające np. ze zrealizowanych przelewów, płatności kartą, czy też pobieranych przez bank różnych opłat i prowizji.

Najczęściej pojedynczy wyciąg obejmuje informacje z jednego miesiąca użytkowania rachunku. Niekoniecznie jednak jest to miesiąc kalendarzowy, ponieważ banki stosują swoje okresy rozliczeniowe rachunków. W zależności od instytucji wyciąg bankowy może być zatem sporządzony za okres od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego lub od 10 dnia danego miesiąca do 11 dnia tego kolejnego. A jak wygląda wyciąg z konta bankowego?

Jak wygląda wyciąg z konta bankowego i jakie informacje zawiera?

Wyciąg z konta bankowego może mieć formę dokumentu papierowego lub elektronicznego np. w formacie PDF. Z reguły składa się z kilku stron i zawiera następujące informacje:

 • dane właściciela konta,
 • dane banku prowadzącego rachunek lub jego oddziału,
 • podstawowe informacje o rachunku – m.in. numer konta bankowego, jego rodzaj i nazwa oraz waluta, w jakiej jest prowadzone;
 • okres, za który został sporządzony wyciąg,
 • saldo konta: początkowe i końcowe,
 • suma obrotów z podziałem na uznania i obciążenia,
 • informacja o debecie lub limicie w rachunku,
 • oprocentowanie rachunku lub overdraftu,
 • wyszczególnienie transakcji.

Najwięcej miejsca na wyciągu bankowym zajmuje lista wszystkich transakcji, jakie zostały zaksięgowane w danym miesiącu rozliczeniowym. Są one uszeregowane chronologicznie i przy każdej z nich widnieją następujące informacje:

 • data operacji,
 • kwota,
 • rodzaj operacji – czy jest wpływ na konto, czy obciążenie rachunku,
 • waluta transakcji,
 • opis – wynika z niego np. czy jest to przelew, czy transakcja kartą i w przypadku przelewu podana jest m.in. nazwa odbiorcy oraz jego numer rachunku, a w przypadku transakcji kartą miejsce realizacji płatności np. adres sklepu.

Sposób prezentacji powyższych informacji na wyciągu bankowym może się różnić w zależności od banku. Niektóre instytucje przedstawiają je w tabeli, inne natomiast w formie prostej listy. Różna może być też kolejność uszeregowania poszczególnych informacji.

Wyciąg z konta a historia transakcji – czym się różnią?

Wiesz już, jak wygląda wyciąg z konta bankowego. Być może więc odnosisz wrażenie, że jest to po prostu historia transakcji, jaka wyświetla się w bankowości elektronicznej. Nic bardziej mylnego, ponieważ wyciąg z konta a historia transakcji to nie to samo. Jakie są zatem między nimi różnice?

Wyciąg z konta bankowego jest dokumentem generowanym przez bank i ma on charakter kompleksowy oraz zamknięty. Oznacza to, że dotyczy zawsze określonego okresu rozliczeniowego i obejmuje listę wszystkich transakcji bez wyjątku. Jako właściciel rachunku nie masz zatem żadnego wpływu na zawarte w nim dane.

Historię transakcji możesz natomiast wygenerować samodzielnie i zdecydować m.in. o okresie, za jaki ma być ona sporządzona, a nawet o tym, jakie operacje mają być w niej wyszczególnione. Możesz zatem wyświetlić np. wyłącznie wpływy lub tylko obciążenia.

Do czego przydaje się wyciąg z konta?

Tak jak wspomnieliśmy na początku, wyciąg z konta bankowego to oficjalny dokument informujący o stanie rachunku i historii transakcji. Przed erą bankowości elektronicznej był on jedynym źródłem danych na ten temat dla właściciela rachunku, dlatego pełnił przede wszystkim funkcje informacyjne. Dzisiaj wszystkie dane o saldzie i historii operacji na rachunku znajdziesz w bankowości elektronicznej, bez konieczności zaglądania do wyciągów bankowych.

Wyciąg z konta bankowego może Ci się jednak przydać m.in. w następujących sytuacjach:

 • przy ubieganiu się o kredyt w innym banku – bank może wymagać dostarczenia wyciągu jako dokumentu potwierdzającego dochody, ponieważ może na jego podstawie sprawdzić np. faktyczne kwoty wpływające na konto od pracodawcy z tytułu wynagrodzenia, czy też z ZUS z tytułu renty lub emerytury;
 • do udokumentowania jakiejś transakcji – gdy np. będziesz musiał potwierdzić uregulowanie jakiejś płatności.

Warto też wiedzieć, że można uzyskać wyciągi z zamkniętego konta bankowego. Mogą się one zatem przydać przy ubieganiu się o kredyt krótko po zamknięciu jednego rachunku i otwarciu nowego w innym banku. W takiej sytuacji banki wymagają bowiem zazwyczaj wyciągów z co najmniej 3 ostatnich miesięcy.

Chcesz zmienić konto bankowe? Sprawdź, jak wygląda zmiana konta bankowego – krok po kroku.

Skąd wziąć wyciąg z konta bankowego?

Zanim powstała bankowość elektroniczna, banki przesyłały swoim klientom wyciągi z konta bankowego co miesiąc w formie papierowej za pośrednictwem poczty. Dzisiaj większość z nich udostępnia takie dokumenty właśnie w serwisach transakcyjnych do obsługi rachunku, skąd można je pobrać w wygodny sposób całkowicie za darmo. Zazwyczaj w tym celu wystarczy wykonać kilka prostych czynności:

 1. Zalogować się do bankowego serwisu transakcyjnego.
 2. Wejść w szczegóły wybranego konta bankowego.
 3. Znaleźć zakładkę o nazwie Wyciągi lub podobnie brzmiącą.
 4. Wygenerować wyciąg za dany okres rozliczeniowy.
 5. Pobrać wyciąg na komputer i go zapisać lub od razu wydrukować.

Wciąż jednak możesz też zamówić papierowy wyciąg z konta i odebrać go w oddziale lub zlecić jego przesłanie pocztą na wskazany adres. Taka usługa jest jednak zazwyczaj dodatkowo płatna i kosztuje w zależności od banku od 5 do 10 zł.