Czy możliwe jest przeniesienie konta bankowego z tym samym numerem?

Przeniesienie konta bankowego z tym samym numerem

Decydując się na zmianę operatora telefonii komórkowej, możesz bez problemu przenieść do niego swój dotychczasowy numer telefonu. A czy takie same zasady obowiązują w przypadku przenoszenia rachunku do innego banku? Sprawdź, na czym w ogóle polega ta procedura i czy możliwe jest przeniesienie konta bankowego z tym samym numerem.

Istnieje wiele powodów, by przenieść konto osobiste do innego banku. Najczęściej jednak decydują się na to osoby, które chcą obniżyć koszty jego prowadzenia lub zarobić dodatkowe pieniądze na promocyjnych premiach wypłacanych przez banki nowym klientom. Do przeniesienia rachunku zachęcają także przyjazne procedury związane z tą operacją, ponieważ niemal wszystkimi formalnościami może zająć się bank, w którym zakłada się nowy rachunek.

Na czym polega przeniesienie konta bankowego?

Pod pojęciem przeniesienia konta bankowego należy rozumieć po prostu zmianę banku, w którym prowadzi się taki rachunek. Cała procedura z tym związana polega natomiast na wykonaniu następujących czynności:

 • otwarciu nowego konta w innym banku,
 • przetransferowaniu środków ze starego rachunku na nowy,
 • zamknięciu dotychczasowego rachunku,
 • uruchomieniu w ramach nowego konta wszystkich poleceń zapłaty i zleceń stałych realizowanych w poprzednim rachunku.

Powyższe czynności możesz wykonać samodzielnie, albo skorzystać z pomocy banku. W tym drugim przypadku wystarczy w instytucji, do której przenosisz rachunek, złożyć stosowny wniosek wraz z pełnomocnictwem do załatwienia wszystkich formalności. Takie przenoszenie konta za pośrednictwem banku trwa maksymalnie dwa tygodnie i odbywa się praktycznie bez udziału klienta.

Jak w praktyce przenieść konto bankowe, dowiesz się z naszego poradnika: Zmiana konta bankowego – krok po kroku. Warto jednak zauważyć, że cały ten proces jest dość podobny do przenoszenia numeru telefonu komórkowego do innego operatora. Poprzez analogię może się więc wydawać, że możliwe jest też przeniesienie konta bankowego z tym samym numerem. Niestety pod tym względem obowiązują tutaj nieco inne zasady.

Czy możliwe jest przeniesienie konta bankowego z tym samym numerem?

Przeniesienie konta bankowego z tym samym numerem do innego banku nie jest możliwe. W Polsce obowiązują bowiem pewne standardy numerowania rachunków bankowych, które zwyczajnie to uniemożliwiają. Przede wszystkim dlatego, że numery kont dla klientów mogą generować banki, które mają je prowadzić i że muszą one zawierać dane identyfikacyjne takich instytucji.

Chodzi tutaj aż o 8 cyfr widniejących w 26-cyfrowym numerze rachunku od 3 do 10 miejsca. Pierwsze cztery z nich oznaczają bank, a kolejne cztery jego oddział, w którym prowadzony jest rachunek. Przykładowo, w numerze rachunku XX 1240 4722 XXXX XXXX XXXX XXXX, ciąg liczbowy 1240 oznacza bank Pekao, a 4722 jego XI oddział w Krakowie. Z kolei np. ING Bank Śląski ma numer identyfikacyjny 1050, PKO BP –1020, a Santander Bank Polska 1090.

A co oznaczają pozostałe cyfry w numerze konta bankowego? Pierwsze dwie są numerem kontrolnym, natomiast 16 ostatnich oznacza indywidualny numer rachunku, jaki jest losowo przydzielony przez bank dla danego klienta.

Jeśli więc przeniesiesz konto bankowe np. z Pekao do ING, to ten drugi bank będzie musiał wygenerować dla Ciebie zupełnie nowy numer rachunku, zamieszczając w nim swój identyfikator.

Pojęcie przenoszenia konta bankowego należy zatem traktować umownie. W istocie polega ono bowiem na zamknięciu starego konta i otwarciu nowego oraz przeniesieniu środków klienta z tego pierwszego na drugie.

Kiedy warto przenieść konto bankowe do innego banku?

Z danych systemu Ognivo wynika, że tylko w I półroczu 2023 r. na przeniesienie konta bankowego zdecydowało się przeszło 9 tysięcy klientów banków i SKOK-ów. Powody takiej decyzji bywają różne, ale najczęściej chodzi o konkretne korzyści wynikające z takiej operacji. Pod tym względem warto pomyśleć o przeniesieniu rachunku do innego banku w celu:

 • Obniżenia kosztów prowadzenia konta – dawno założone rachunki bankowe są często obarczone dość wysokimi opłatami. Tymczasem obecnie bez problemu założysz darmowe konto, które będzie zwolnione nie tylko z opłat miesięcznych za jego prowadzenie i za obsługę karty, ale także z prowizji za wiele wykonywanych w jego ramach operacji np. przelewów internetowych, czy nawet wypłat gotówki z bankomatów.
 • Otrzymania od banku prezentu w postaci gotówki – w ramach promocji wiele banków oferuje dzisiaj swoim nowym klientom atrakcyjne premie pieniężne za założenie konta i jego aktywne użytkowanie. W ten sposób można zarobić od 50 do nawet 1000 zł.
 • Skorzystania z innych produktów bankowych na lepszych warunkach – klienci danego banku, którzy prowadzą w nim konto, mogą dość często liczyć m.in. na niższe koszty zaciągnięcia kredytu, czy też wyższe oprocentowanie kont oszczędnościowych i lokat.
 • Zyskania dostępu do konkretnych usług danego banku – przykładem może być potrzeba korzystania z Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej, czy też możliwość założenia konta dla dziecka, ponieważ usługi te oferują tylko wybrane instytucje.

O czym pamiętać po przeniesieniu konta bankowego?

Ze względu na to, że przeniesienie konta bankowego z tym samym numerem nie jest możliwe, po wykonaniu takiej operacji musisz powiadomić o nowym numerze rachunku wszystkie osoby i instytucje, które przelewają Ci jakieś pieniądze. Tutaj mamy dobrą wiadomość – jeśli przeniesieniem konta zajmie się nowy bank, to na podstawie pełnomocnictwa powiadomi on o nowym numerze urząd skarbowy i ZUS, a nawet Twojego pracodawcę.

Samodzielnie natomiast musisz powiadomić o tym fakcie np.:

 • uczelnię, od której otrzymujesz stypendium,
 • urząd pracy i MOPS, jeżeli pobierasz jakieś zasiłki,
 • swojego najemcę, jeśli wynajmujesz mieszkanie i otrzymujesz należny czynsz przelewem,
 • biuro maklerskie, jeśli prowadzisz w nim konto,
 • towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym masz wykupione jakieś polisy,
 • członków rodziny, którzy przelewają Ci pieniądze.

Pamiętaj również, że po przeniesieniu konta bankowego trzeba też zmienić numer rachunku we wszelkiego rodzaju subskrypcjach np. Netflix, czy też aplikacjach typu Bolt.