Czy lokata bankowa się opłaca? Czy warto trzymać pieniądze w banku?

Czy lokata się opłaca

Lokata bankowa uznawana jest za najbezpieczniejszy sposób na pomnożenie oszczędności, ponieważ nie wiąże się z żadnym ryzykiem utraty kapitału. Jednak czy może przynieść satysfakcjonujące zyski? Sprawdź, czy lokata się opłaca pod względem inwestycyjnym i czy warto dzisiaj trzymać na niej pieniądze.

Dzięki wysokim stopom procentowym NBP lokaty bankowe mają dzisiaj dość atrakcyjne oprocentowanie, sięgające nawet 8 proc. w skali roku. Potencjalnie więc mogą zapewnić spore zyski z odsetek. Potencjalnie, ponieważ ostateczny zarobek zależy od wielu czynników m.in. okresu oszczędzania, kapitalizacji odsetek, czy też poziomu inflacji. Opłacalność lokaty warto jednak rozpatrywać nie tylko pod względem stopy zwrotu, ale także pod kątem ryzyka.

Na czym polega lokata bankowa?

Lokata bankowa jest formą depozytu, czyli wkładu pieniężnego, jaki klient wnosi do banku w celu jego bezpiecznego przechowania. W przypadku lokaty taki depozyt wnoszony jest na ściśle określony czas i dodatkowo ma zapewniać klientowi zysk z odsetek wypracowanych dzięki oprocentowaniu. Bank oferuje takie oprocentowanie w zamian za to, że może w okresie obowiązywania lokaty wykorzystać pieniądze klienta np. do akcji kredytowej.

W zależności od okresu oszczędzania wyróżniamy lokaty krótkoterminowe (do 12 miesięcy) oraz lokaty długoterminowe (powyżej 12 miesięcy).

W ramach umowy lokaty bank zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty wniesionego przez klienta depozytu wraz z wypracowanymi odsetkami po upływie okresu oszczędzania. Jednocześnie klient godzi się na to, że jeśli wycofa oszczędności przed czasem, straci prawo do odsetek. Nie straci natomiast prawa do odzyskania pełnej kwoty wniesionego kapitału. Co więcej, w razie upadłości banku również ma gwarancję zwrotu swojego depozytu, ponieważ chroni je Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 tys. euro.

Lokatę bankową uznaje się więc za najbezpieczniejszą formę inwestycji. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Czy lokaty i konta oszczędnościowe są bezpieczne i dlaczego tak? Jednak czy lokata się opłaca pod względem wysokości zysków? Ile można faktycznie na niej zarobić?

Od czego zależy zysk z lokaty?

Najważniejszym wyznacznikiem tego, ile zarobimy na lokacie, jest jej oprocentowanie. To na jego podstawie bank bowiem będzie obliczał odsetki od kapitału. Z oczywistych względów zatem im takie oprocentowanie jest wyższe, tym na większy zysk można liczyć. Znaczenie ma tutaj także kwota depozytu, ponieważ im będzie ona większa, tym wyższe będą odsetki.

Warto jednak zauważyć, że banki podają oprocentowanie lokat w skali roku. Przy krótszym okresie oszczędzania np. 3 miesiące zapewni ono zatem znacznie niższą stopę zwrotu niż np. przy rocznym depozycie.

To nie wszystko, ponieważ na wysokość odsetek będzie miała wpływ także ich kapitalizacja. Chodzi tutaj o to, jak często bank będzie doliczał je do kwoty kapitału. Im częściej będzie to robił, tym lepiej, ponieważ wówczas szybciej będzie się powiększać suma oszczędności.

Podsumowując, na zysk z lokaty wpływa szereg czynników:

  • wysokość oprocentowania,
  • kwota depozytu,
  • okres oszczędzania,
  • kapitalizacja odsetek.

Należy też pamiętać, że niestety bank nie wypłaca czystego zysku z lokaty. Musi go bowiem pomniejszyć o podatek Belki, którego stawka wynosi dzisiaj aż 19%.

Ile można zarobić na lokacie w 2023 roku?

Oprocentowanie lokat w 2023 roku jest całkiem atrakcyjne, ponieważ na jego wysokość wpływ mają stopy procentowe NBP, które przez kilkanaście miesięcy były utrzymywane na wysokim poziomie. Konkretnie chodzi tutaj o stopę lombardową, której stawka od września 2022 r. wynosiła aż 7,25 proc. We wrześniu 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się jednak na obniżenie stóp, w efekcie czego stopa lombardowa spadła do poziomu 6,5 proc. W takim razie czy lokata wciąż się opłaca?

Z aktualnego rankingu lokat bankowych wynika, że pomimo obniżki stóp procentowych banki wciąż oferują depozyty z atrakcyjnym oprocentowaniem. Najlepsze oferty zapewniają je na poziomie 7-8 proc. w skali roku. Znamienne jest jednak to, że mają one krótki okres oszczędzania, wynoszący 3 miesiące. Chcąc zdeponować środki na dłuższy okres, trzeba się liczyć z nieco niższym, ale wciąż korzystnym oprocentowaniem, wynoszącym około 5-6 proc.

Ile zatem można zarobić na takich lokatach w 2023 roku? Poniżej prezentujemy konkretne wyliczenia.

Kwota depozytu Zysk z lokaty 8%
na 3 miesiące
Zysk z lokaty 7%
na 3 miesiące
Zysk z lokaty 6%
na 6 miesięcy
Zysk z lokaty 5%
na 6 miesięcy
5000 zł 80,78 zł 70,68 zł 121,01 zł 100,84 zł
10 000 zł 161,55 zł 141,36 zł 242,02 zł 201,68 zł
30 000 zł 484,67 zł 424,08 zł 726,08 zł 605,06 zł
50 000 zł 807,78 zł 706,80 zł 1 210,13 zł 1 008,44 zł
100 000 zł 1 615,56 zł 1 413,62 zł 2 420,28 zł 2 016,90 zł

Źródło: obliczenia własne przy założeniu kapitalizacji odsetek na koniec okresu umownego oraz z uwzględnieniem podatku Belki.

Czy lokata się opłaca? Czy warto ją założyć w 2023 roku?

Wysokie oprocentowanie lokat bankowych w 2023 roku kusi wiele osób do ich zakładania. Z naszych wyliczeń jednak wynika, że nawet najlepsze oferty nie pozwalają na wypracowanie spektakularnych zysków.

Ponadto, aby uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy lokata się opłaca, należy wziąć pod uwagę także inflację. Zgodnie z najnowszymi danymi inflacja w Polsce powoli spada, ale wciąż jest dość wysoka. We wrześniu 2023 r. jej wskaźnik rok do roku wyniósł bowiem 10,8 proc., a więc był wyższy niż oprocentowanie najlepszych lokat. Co to oznacza? Że nawet lokata z najwyższym dostępnym dzisiaj oprocentowaniem nie uchroni zdeponowanych pieniędzy przed utratą ich wartości z powodu wzrostu cen.

W takim razie czy warto teraz zakładać lokatę bankową? Jak najbardziej i to z kilku powodów:

  • można je założyć w prosty sposób przez Internet,
  • zysk z lokaty jest na 100% pewny,
  • lokata nie wiąże się z żadnym ryzykiem utraty kapitału – co najwyżej można stracić odsetki w przypadku przedterminowego wycofania środków,
  • można skuteczniej chronić oszczędności przed inflacją niż w przypadku trzymania ich na zwykłym koncie osobistym, które zazwyczaj nie ma żadnego oprocentowania.

Warto też mieć świadomość, że jeśli stopy procentowe będą w kolejnych miesiącach nadal obniżane, spadnie także oprocentowanie lokat. Z założeniem takiego depozytu lepiej więc nie zwlekać, bo być może właśnie teraz jest szansa na zarobienie na nim możliwe najwięcej.

Jaka lokata się najbardziej opłaca?

Przed założeniem lokaty warto dokładnie porównać ich oferty w różnych bankach. Na pewno pierwszym kryterium wyboru powinno być jej oprocentowanie, ale należy też pamiętać o pozostałych czynnikach wpływających na ostateczny zysk. Z naszej tabeli wynika na przykład, że bardziej opłacalna może być lokata z nieco niższym oprocentowaniem, ale dłuższym okresem oszczędzania.

Jak sprawdzić, która lokata się opłaca najbardziej? W tym celu należy dokładnie obliczyć, ile wyniosą odsetki z poszczególnych depozytów. Jak obliczyć zysk z lokaty? Najlepszym na to sposobem jest skorzystanie ze specjalnego kalkulatora. Jest on dostępny online za darmo i jest bardzo prosty w obsłudze. Dzięki niemu można natomiast bardzo precyzyjnie wyliczyć, ile wyniosą odsetki z lokaty przy danej kwocie wniesionego kapitału, oprocentowaniu, okresie oszczędzania oraz sposobu kapitalizacji odsetek. Co więcej, najlepsze narzędzia tego typu od razu wyliczają odsetki po opodatkowaniu, a więc w faktycznej wysokości, jakie finalnie trafią na nasze konto.