Co to jest lokata bankowa – założenie i zasady działania

Co to jest lokata

W ofercie niemal każdego banku znajdziesz różne produkty oszczędnościowe, pomagające odkładać nadwyżki finansowe. Jednym z nich jest właśnie lokata, dzięki której możesz także w bezpieczny sposób pomnożyć swoje oszczędności. Sprawdź zatem, co to jest lokata bankowa i na czym polega jej działanie, a także ile możesz faktycznie na niej zarobić.

Ostatnio lokaty bankowe cieszą się dużą popularnością, ponieważ mają dość wysokie oprocentowanie. To oznacza, że można dzięki nim całkiem sporo zarobić na odsetkach. Należy jednak pamiętać, że nie są to typowe produkty inwestycyjne, a oszczędnościowe. Zapewniają one zatem zyski na umiarkowanym poziomie, ale za to przy zerowym ryzyku utraty kapitału.

Co to jest lokata bankowa?

Lokata bankowa to najważniejszy produkt oszczędnościowy, jaki banki proponują zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Służy on do pomnażania oszczędności, a więc wypracowania zysków z tytułu przechowywania w banku określonej sumy pieniędzy.

Jak działa lokata? Zasady jej działania są dość proste. W ramach umowy klient zobowiązuje się bowiem do wpłacenia do banku określonej sumy pieniędzy oraz tego, że ich nie wycofa przez określony czas. W zamian za to po zakończeniu okresu lokaty bank mu zwróci nie tylko wpłacony kapitał, ale też odsetki wynikające z oprocentowania. Oczywiście istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty środków z lokaty. W takim przypadku jednak traci się prawo do odsetek.

Lokata bankowa jest więc rodzajem pożyczki, jaką w tym przypadku bankowi udziela klient. Wpłacone przez niego środki bank może bowiem wykorzystać do prowadzenia swojej działalności np. do udzielenia innemu klientowi kredytu. Za taką możliwość klientowi przysługuje zatem wynagrodzenie w postaci odsetek.

Najpopularniejsze rodzaje lokat bankowych

Banki oferują dzisiaj różne rodzaje lokat. Do tych najpopularniejszych należą:

  • Lokaty terminowe – ich charakterystyczną cechą jest z góry określony czas oszczędzania np. 3 miesiące lub rok. W zależności od długości takiego okresu wyróżnia się lokaty krótkoterminowe (do 12 miesięcy) oraz lokaty długoterminowe (powyżej 12 miesięcy).
  • Lokaty nieodnawialne – po zakończeniu ich terminu określonego w umowie kończy się okres oszczędzania, a więc bank musi wypłacić klientowi zainwestowane środki wraz z odsetkami.
  • Lokaty odnawialne – po zakończeniu ich terminu określonego w umowie są one automatycznie odnawiane na kolejny okres.
  • Lokata rentierska – przeznaczona jest dla osób posiadających bardzo duże oszczędności i polega na tym, że bank wypłaca im odsetki w regularnych odstępach czasu np. co miesiąc.
  • Lokata dynamiczna (inaczej progresywna) – w jej przypadku oprocentowanie rośnie wraz z upływem okresu oszczędzania. Im dłużej on zatem trwa, tym na większe odsetki można liczyć. Jednak w każdej chwili można wypłacić środki bez utraty prawa do dotychczas wypracowanych odsetek.
  • Lokata strukturyzowana – polega ona na tym, że część wpłaconych środków bank inwestuje na rynku finansowym, co daje szanse na osiągnięcie większych zysków. Generuje jednak też ryzyko, że nie będzie ich wcale. W przypadku takiej lokaty bank gwarantuje bowiem wyłącznie wypłatę kapitału.

W ofertach banków znajdziesz też lokatę na nowe środki oraz lokatę mobilną. Ta pierwsza zwykle zapewnia wyższe oprocentowanie w zamian za to, że wpłaci się na nią pieniądze, które dotychczas nie były zdeponowane na innych rachunkach prowadzonych w danym banku. A co to jest lokata mobilna? To po prostu lokata, którą możesz założyć przez aplikację mobilną banku.

Od czego zależy zysk z lokaty?

Zyskiem z lokaty są odsetki wypłacane najczęściej po zakończeniu okresu oszczędzania. Bank nalicza je według oprocentowania ustalonego przy zawieraniu umowy. Im wyższe jest takie oprocentowanie, tym na większe zyski można liczyć. Ze względu na to, że oprocentowanie jest wyrażone procentowo w skali roku, na ostateczny zysk z lokaty wpływa także:

  • kwota lokaty – im będzie ona większa, tym więcej zarobisz na odsetkach;
  • termin lokaty – im dłużej trwa okres oszczędzania, tym większe będą odsetki.

To nie wszystko, ponieważ na zyski z lokaty wpływa także sposób kapitalizacji odsetek oraz podatek.

Oprocentowanie lokaty

Oprocentowanie lokaty może być stałe lub zmienne. W pierwszym przypadku określona jego  stawka obowiązuje przez cały okres oszczędzania. Z kolei przy zmiennym oprocentowaniu bank może je obniżyć lub podwyższyć zgodnie z zasadami określonymi w umowie np. po zmianie wysokości stóp procentowych NBP.

Oprocentowanie stałe pozwala więc z góry określić, ile dokładnie wyniosą zyski z odsetek. Dzięki temu możesz więc od razu stwierdzić, czy dana lokata bankowa się opłaca. Przy oprocentowaniu zmiennym nie jest to możliwe i występuje tu pewne ryzyko, że np. gdy Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe, odsetki z lokaty będą mniejsze.

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek to inaczej częstotliwość ich dopisywania do kapitału lokaty. Najczęściej banki dopisują je na koniec okresu oszczędzania, jednak zdarza się, że robią to częściej np. co miesiąc lub nawet codziennie. Warto więc pamiętać, że im częstsza jest kapitalizacja odsetek, tym więcej można zarobić. Po każdym takim dopisaniu odsetek powiększa się bowiem łączna suma oszczędności, od której naliczane są kolejne odsetki.

Podatek od lokaty

Należy też pamiętać, że zyski z lokaty są pomniejszane przez bank o podatek od zysków kapitałowych. Jest to tzw. podatek Belki, który wynosi dzisiaj 19%. Jeśli więc ulokujesz kwotę 10 tys. zł na lokacie 6% na okres 6 miesięcy, to bez podatku Twój zysk z odsetek powinien wynieść 300 zł. Jednak po uwzględnieniu podatku 19%, otrzymasz z banku swój kapitał 10 tys. zł powiększony o jedynie 243 zł odsetek (19% z 300 zł to 57 zł).

Dowiedz się więcej: Jak obliczyć zysk z lokaty?

Jak założyć lokatę w banku?

Wiesz już, co to jest lokata i jakie są jej zasady działania. Zanim zdecydujesz się na jej założenie, postaraj się porównać oferty w różnych bankach. Postaraj się wybrać tę, która zapewni Ci możliwie jak najwyższy zysk. W wyborze takiej korzystnej lokaty pomoże Ci porównywarka lokat bankowych dostępna online. Prezentuje bowiem najważniejsze parametry takich depozytów w poszczególnych instytucjach i często od razu wylicza, ile można zarobić w ramach każdej oferty.

A jak założyć lokatę bankową? W większości banków założysz ją online. W tym celu wystarczy wypełnić formularz na stronie banku, podając w nim swoje dane osobowe, a także kwotę, jaką zamierzasz zdeponować na lokacie. Po zawarciu umowy drogą elektroniczną otrzymasz numer rachunku, na który powinieneś wpłacić pieniądze np. w ciągu 7 dni.