Czy oprocentowanie lokat wzrośnie? Wpływ sytuacji gospodarczej

Czy oprocentowanie lokat wzrośnie

Trwający niemal rok cykl podwyżek stóp procentowych NBP „podbił” oprocentowanie lokat bankowych, które w szczytowym okresie osiągało poziom nawet 8-10%. Dzisiaj wynosi ono średnio 5-6 proc., dlatego wiele osób zastanawia się, czy oprocentowanie lokat wzrośnie do poprzednich poziomów. Niestety w najbliższym czasie są na to niewielkie szanse i poniżej wyjaśniamy dlaczego.

Kluczowym kryterium wyboru lokaty bankowej jest jej oprocentowanie. Im jest ono wyższe, tym lepiej, ponieważ wówczas można liczyć na większy zysk z odsetek. Wysokość oprocentowania lokat nie zależy jednak wyłącznie od banków, lecz w dużej mierze wpływ na nie ma sytuacja gospodarcza. Warto więc wiedzieć, jak wygląda ta obecna i jak przełoży się na oprocentowanie depozytów bankowych.

Od czego zależy oprocentowanie lokat bankowych?

Oprocentowanie lokat bankowych w największym stopniu zależy od poziomu stóp procentowych NBP. To właśnie one wpływają bowiem na koszt pieniądza w Polsce, a więc także koszt ich pozyskania przez banki w postaci depozytów. Jeśli więc rosną stopy procentowe NBP, rośnie też oprocentowanie lokat bankowych. Gdy natomiast takie stopy procentowe są obniżane, tanieją także lokaty. Bankom w takiej sytuacji nie opłaca się bowiem płacić swoim klientom więcej za depozyty, niż wynika to z warunków rynkowych.

Sprawdź, co to jest lokata i jakie są jej zasady działania.

Kiedy stopy procentowe NBP rosną, a kiedy maleją?

Wysokość stóp procentowych kształtowana jest przez Radę Polityki Pieniężnej w ramach tzw. polityki monetarnej, której głównym celem jest utrzymanie inflacji na stabilnym poziomie.

Jeśli inflacja rośnie, stopy procentowe są podwyższane, ponieważ przez to rośnie oprocentowanie kredytów, co zniechęca gospodarstwa domowe i firmy do ich zaciągania. Przez to automatycznie zmniejszają się wydatki na konsumpcję i inwestycje, co w konsekwencji pomaga zatrzymać dalszy wzrost cen.

W przypadku gdy inflacja spada, Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć także stopy procentowe. Taki zabieg jest konieczny także wtedy, gdy gospodarka kraju zwalnia lub wręcz grozi jej recesja. Dzięki obniżce stóp tanieją bowiem kredyty, dzięki którym konsumenci mogą kupować więcej towarów i usług, a firmy się rozwijać.

Jak kształtowało się oprocentowanie lokat w ostatnim czasie?

Zanim odpowiemy na pytanie, czy oprocentowanie lokat wzrośnie, warto wyjaśnić, jak się ono kształtowało w ostatnim czasie w kontekście poziomu stóp procentowych NBP i sytuacji gospodarczej w Polsce.

Wiele osób być może nie pamięta, że jeszcze w okresie pandemii koronawirusa w Polsce lokaty w Polsce miały bardzo niskie oprocentowanie. W tym czasie obowiązywały bowiem równie niskie stopy procentowe NBP, które zostały obniżone, aby zapobiec spowolnieniu gospodarczemu z powodu lockdownów.

Wszystko zmieniło się w 2021 r., gdy niespodziewanie zaczęła rosnąć inflacja. O ile jednak jeszcze w grudniu osiągnęła poziom 8,6 proc., o tyle po wybuchu wojnie na Ukrainie w lutym 2022 r. zaczęła wręcz galopować. Już w marcu osiągnęła 11 proc., w sierpniu 16,1 proc., a w październiku 17,9 proc.

W takiej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podnoszeniu stóp procentowych. Cykl ich podwyżek rozpoczął się w październiku 2021 r. i trwał aż do września 2022 r. Pierwsza podwyżka poskutkowała podniesieniem podstawowej stopy referencyjnej do poziomu 0,50 proc., a ostatnia do 6,75 proc. To właśnie w tym czasie zaczęło rosnąć także oprocentowanie lokat bankowych.

Oprocentowanie lokat w okresie podwyżek stóp procentowych

Poniżej prezentujemy średnią wartość oprocentowania lokat według NBP dla depozytów z terminem od 3 do 6 miesięcy dla gospodarstw domowych w okresie podwyżek stóp procentowych:

 • wrzesień 2021 r. – 0,3%
 • październik 2021 r. – 0,3%
 • listopad 2021 r. – 0,6%
 • grudzień 2021 r. – 0,9%
 • styczeń 2022 r. – 1,2%
 • luty 2022 r. – 1,5%
 • marzec 2022 r. – 1,7%
 • kwiecień 2022 r. – 2,4%
 • maj 2022 r. – 3,8%
 • czerwiec 2022 r. – 4,8%
 • lipiec 2022 r. – 5,5%
 • sierpień 2022 r. – 5,9%
 • wrzesień 2022 r. – 6,2%
 • październik 2022 r. – 6%

Najwyższą wartość średnie oprocentowanie depozytów z okresem od 3 do 6 miesięcy osiągnęło w grudniu 2022 r., gdy wyniosło 6,4%. Mówimy tu jednak o średnich wartościach, ponieważ w tym okresie zdarzały się promocyjne lokaty o oprocentowaniu 7 lub nawet 8 procent w skali roku.

Od początku 2023 roku oprocentowanie lokat zaczęło systematycznie spadać i to pomimo tego, że stopy procentowe były utrzymywane na tym samym, wysokim poziomie. Wpłynął na to jednak powolny spadek inflacji, a także zapowiedzi Rady Polityki Pieniężnej w kwestii możliwości zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych.

Ile wynosi oprocentowanie lokat obecnie?

Chcąc sprawdzić, ile wynosi oprocentowanie lokat obecnie, najlepiej spojrzeć na aktualny ranking takich depozytów. Wynika z niego, że w październiku 2023 r. najlepsze lokaty mają następujące oprocentowanie:

 • 6,75% – Lokata Na Start w Inbanku na 3 miesiące,
 • 6% – Lokata na nowe środki w VeloBanku na 3 miesiące,
 • 5,8% – Lokata na nowe środki w VeloBanku na 2 miesiące,
 • 5,75% – Lokata Standardowa w Inbanku na 6 miesięcy,
 • 5,6% – Lokata Standardowa w Inbanku na 3 miesiące,
 • 5,25% – Lokata na nowe środki w PKO BP na 3 lub 12 miesięcy,
 • 5% – Lokata Mobilna w Santander Bank Polska na 4 miesiące,
 • 5% – Lokata na nowe środki w Santander Consumer Bank na 3, 4 lub 6 miesięcy.

Już jeden rzut oka na powyższe zestawienie pozwala stwierdzić, że lokaty tanieją i próżno szukać ofert tak atrakcyjnych jak w grudniu 2022 r., czyli z oprocentowaniem nawet 7-8%.

Czy oprocentowanie lokat wzrośnie? Prognozy

We wrześniu i październiku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się obniżyć stopy procentowe i to w sumie o 1 punkt procentowy. Przerwała tym samym kilkumiesięczny okres utrzymywania ich na bardzo wysokim poziomie. Decyzja ta była podyktowana optymistycznymi odczytami wskaźników inflacji, który systematycznie maleje od wielu miesięcy. We wrześniu inflacja wyniosła 8,2% i według prognoz Rady Polityki Pieniężnej w kolejnych miesiącach powinna nadal się obniżać. Co to oznacza? Że prędzej czy później należy spodziewać się kolejnych obniżek stóp procentowych.

Na pytanie, czy oprocentowanie lokat wzrośnie w najbliższym czasie, należy więc odpowiedzieć, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Lokaty już tanieją i będą nadal tanieć wraz z kolejnymi obniżkami stóp procentowych. Warto tutaj też pamiętać, że analogicznie spada oprocentowanie kont oszczędnościowych.

Jak znaleźć korzystną lokatę bankową?

Trudno prognozować, kiedy Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych. Jednak ze względu na to, że może to wkrótce nastąpić, założenie lokaty jeszcze w 2023 roku może okazać się dobrym posunięciem. Póki co można bowiem jeszcze znaleźć oferty depozytów z całkiem atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto jednak zwrócić uwagę, że są to głównie lokaty krótkoterminowe i przeznaczone na nowe środki, czyli dla nowych klientów. Co więcej, najlepsze lokaty banki proponuję najczęściej w ramach promocji, które co do zasady mają ograniczony czas obowiązywania.

Jak zatem znaleźć korzystną lokatę bankową? Na pewno warto skorzystać z rankingu, dzięki któremu można najszybciej zorientować się, który bank oferuje depozyty z najwyższym oprocentowaniem. Co ważne, ranking lokat uwzględnia też najnowsze promocje, dlatego skorzystanie z niego zwiększa szanse na załapanie się na naprawdę atrakcyjne oprocentowanie.

Jeśli masz wątpliwości, czy lokata bankowa się opłaca, możesz zawsze ulokować środki w inne instrumenty oszczędnościowe lub inwestycyjne. Potencjalnie wyższy zysk może przynieść choćby lokata strukturyzowana lub inwestycje na rynku kapitałowym np. w akcje.